Automatyczne przekazywanie alarmów innym użytkownikom - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.8

Jeśli musisz opuścić biurko i chcesz, aby ktoś inny odbierał alarmy podczas twojej nieobecności, możesz ustawić automatyczne przekazywanie alarmów.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że posiadasz przywilej użytkownika Przekazywanie alarmów.

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Alarmy ( lub ), a następnie kliknij Rozpocznij automatyczne przekazywanie alarmów dalej.
  • W lewym górnym rogu zadania Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij Rozpocznij automatyczne przekazywanie alarmów dalej ().
 2. W oknie dialogowym Wybierz odbiorców alarmów wybierz docelowego użytkownika lub grupę użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Napisz wiadomość, która będzie wysyłana z przekazanym alarmem.
 4. Kliknij Rozpocznij automatyczne przekazywanie alarmów dalej.
  Wszystkie alarmy wysłane do ciebie będą przekazywane do określonego użytkownika, dopóki nie anulujesz opcji automatycznego przekazywania.
 5. Aby anulować automatyczne przekazywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Alarmy ( lub ), a następnie kliknij Zatrzymaj automatyczne przekazywanie alarmów dalej.
  • W lewym górnym rogu zadania Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij Zatrzymaj automatyczne przekazywanie alarmów dalej ().