Badanie zdarzeń związanych z drzwiami - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Możesz zbadać zdarzenia związane z drzwiami (Drzwi otwarte przez wymuszenie, Drzwi otwarte zbyt długo, Sabotaż sprzętu itd.), korzystając z raportu Aktywność drzwi.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Aktywność drzwi.
 2. Skonfiguruj filtry zapytania dla swojego raportu. Wybierz jeden lub więcej z następujących filtrów:
  Posiadacze kart
  Ogranicz wyszukiwanie do niektórych posiadaczy kart.
  Poświadczenie
  Ogranicz wyszukiwanie do określonych poświadczeń.
  Pola niestandardowe
  Ogranicz wyszukiwanie do predefiniowanego pola niestandardowego dla jednostki. Ten filtr pojawia się tylko wtedy, gdy dla jednostki zdefiniowane są pola niestandardowe i jeśli pole niestandardowe było widoczne dla użytkownika podczas jego tworzenia lub ostatniej konfiguracji.
  Drzwi
  Wybierz drzwi do zbadania.
  Zdarzenia
  Wybierz interesujące wydarzenia. Dostępne typy zdarzeń zależą od używanego zadania.
  Znacznik czasu zdarzenia
  Zdefiniuj zakres czasowy dla zapytania. Zakres można zdefiniować dla określonego okresu lub dla globalnych jednostek czasu, takich jak poprzedni tydzień lub poprzedni miesiąc.
 3. Kliknij Generuj raport.

  Zdarzenia związane z drzwiami są wymienione w panelu raportowym.

 4. Aby wyświetlić odpowiednie wideo zdarzenia w okienku, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij element z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Jeśli do drzwi nie jest podłączona kamera, wyświetlana jest ikona drzwi.
 5. Aby sterować drzwiami, użyj widżetu drzwi.

Przykład

Korzystając z raportu Aktywność drzwi, możesz zobaczyć, ile zdarzeń odmowy dostępu wystąpiło w ostatnim tygodniu lub od ostatniej zmiany. Możesz także wyszukać inne krytyczne zdarzenia, takie jak Drzwi otwarte przez wymuszenie. Jeśli zauważysz podejrzaną aktywność posiadacza karty podczas monitorowania wideo na żywo, możesz sprawdzić, do jakich innych drzwi posiadacz karty uzyskał dostęp w ostatnim dniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy personel konserwacyjny zakończył pracę przy określonych drzwiach, możesz zbadać te drzwi, wybierając zdarzenie Konserwacja drzwi ukończona.