Eksportowanie wideo - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Aby utworzyć samodzielne pliki wideo w Security Desk, które można odtwarzać bez połączenia z Directory Security Center, można wyeksportować wideo z dowolnego zadania w Security Desk, które wyświetla sekwencję odtwarzanego wideo w obszarze roboczym.

Zanim rozpoczniesz

 • Upewnij się, że masz przywileje użytkownika do Eksportu wideo.

O tym zadaniu

 • Jeśli uruchomiony jest inny proces eksportu, eksport czeka w kolejce i rozpoczyna się po zakończeniu bieżącego eksportu.
 • Podczas eksportowania wideo w formacie G64x system może dodać dodatkowe informacje o pliku, takie jak nazwa kamery, data utworzenia i współrzędne kamery, które mogą być przydatne podczas badania. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w Skarbcu plików i wybierz Pokaż właściwości.
  Uwaga: System dodaje te dodatkowe informacje o pliku tylko wtedy, gdy administrator włączy tę funkcję w ustawieniach użytkownika.

Procedura

 1. Wyświetl odtwarzane wideo w obszarze roboczym.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz element w panelu raportowym, a następnie u dołu panelu raportowego kliknij Eksport ().
   Uwaga: Jeśli ochrona prywatności jest włączona, wybierz strumień Poufne wideo z listy raportów, jeśli chcesz wyeksportować oryginalną treść wideo, która nie jest zamazana ani zanonimizowana. Aby wyeksportować poufny strumień wideo,musisz mieć przywilej użytkownika Usuń ochronę prywatności.
  • Kliknij wewnątrz okienka prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Kamera > Eksport wideo. Eksportowany jest typ multimediów aktualnie odtwarzany w okienku.
  • W widżecie kamery kliknij Eksport ().

   Po kliknięciu Eksport w widżecie kamery masz możliwość eksportu wideo z wybranego okienka lub ze wszystkich okienek. Eksportowany jest typ multimediów aktualnie odtwarzany w wybranym okienku lub we wszystkich okienkach.

 3. Aby ustawić datę, godzinę i czas trwania wybranych sekwencji wideo, wykonaj następujące czynności:
  Uwaga: Możesz ustawić maksymalny zakres czasu 24 godzin.
  1. Kliknij ustawienie daty, godziny lub czasu trwania.
  2. Na osi czasu przeciągnij znaczniki zakresu czasu () na żądany zakres.
  3. Aby ustawić zakres dat i godzin, kliknij widżet daty i godziny.
 4. Jeśli sekwencja wideo ma różne źródła, kliknij Wszystkie źródła i wybierz konkretne źródło, z którego chcesz wyeksportować.
 5. (Opcjonalnie) W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku wideo.
  Domyślnie nazwa pliku zawiera nazwę kamery, datę i czas trwania sekwencji wideo.
 6. Jeśli chcesz zapisać plik w podfolderze Skarbca plików, kliknij Skarbiec plików i wprowadź nazwę podfolderu.
 7. Z listy rozwijanej Format pliku wybierz jeden z następujących formatów eksportu:
  G64x (G64x)
  Plik zawierający wiele sekwencji wideo, które można odtwarzać w Security Desk lub Genetec™ Video Player.
  ASF (Advanced Systems Format)
  Zastrzeżony format danych firmy Microsoft, który można odtwarzać w programie Windows Media Player.
  MP4
  Standardowy format przechowujący audio i wideo, który można odtwarzać na różnych odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player i QuickTime.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli wybrany został format G64x, można wpisać Opis eksportowanego wideo. Opis jest wyświetlany podczas generowania raportu Dziennik kontroli, a także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku w Skarbcu plików i wybraniu opcji Pokaż właściwości.
  Uwaga: Pole Opis jest dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Uwzględnij dodatkowe właściwości w eksporcie/migawce na karcie Zaawansowane dla użytkownika w Config Tool.
 9. (Opcjonalnie) Jeśli eksportujesz wideo ze wszystkich okienek (G64 x, ASF i MP4), wykonaj następujące czynności:
  1. (Tylko G64x) Wybierz Tryb odtwarzania.
   Wszystko na raz
   Sekwencje odtwarzane w tych samych okienkach, w których były wyświetlane podczas eksportowania.
   Sekwencyjnie
   Odtwarzana sekwencja wideo w pojedynczym okienku.
  2. Aby zmienić kolejność odtwarzania sekwencji wideo, wybierz sekwencję wideo i użyj przycisków i .
 10. Aby wyświetlić dodatkowe ustawienia, kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 11. (Tylko G64x) Wybierz Jest chroniony hasłem i wprowadź hasło, aby zaszyfrować plik wideo. Każdy, kto chce wyświetlić ten plik, musi wprowadzić to samo hasło.
 12. (Tylko niezabezpieczone G64x) Wybierz Zezwól na ponowny eksport wyeksportowanego pliku wideo, jeśli chcesz zezwolić osobie wyświetlającej wyeksportowane wideo w Security Desk lub Genetec™ Video Player na ponowny eksport wideo, w części lub w całości, w tym samym lub innym formacie.
 13. Kliknij Eksport.
  Postęp eksportu jest pokazany w panelu powiadomień (). Aby wyświetlić bieżący postęp lub rozwiązać błędy eksportu, kliknij Więcej lub Pokaż szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Eksport.

  Po zakończeniu eksportu pliki wideo są tworzone w określonym folderze eksportu i są dostępne w Skarbcu plików.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.