Monitoring w Security Desk - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.8

Można monitorować i reagować na zdarzenia, np. zdarzenia związane z kamerą, w czasie rzeczywistym za pomocą zadania Monitoring w Security Desk. Podczas monitorowania zdarzeń monitorowane są jednostki, które wyzwalają te zdarzenia.

Procedura

 1. Wybierz typy zdarzeń do monitorowania w następujący sposób:
  1. Na stronie głównej kliknij Opcje > Zdarzenia.
  2. Na stronie Opcje zdarzeń wybierz zdarzenia do monitorowania.
  3. W kolumnie Wyświetl w okienku zaznacz pola wyboru zdarzeń, które mają być wyświetlane w obszarze roboczym zadania Monitoring. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, zdarzenie pojawia się tylko na liście zdarzeń.
  4. Kliknij Zapisz.
 2. W podglądzie obszaru zadania Monitoring wybierz jednostki, które chcesz monitorować (kamery, drzwi itp.).
 3. Przeciągnij wybrane jednostki nad ikonę Monitoring () na dole zadania Monitoring.

Wyniki

Zdarzenia występujące w systemie są chronologicznie wyświetlane na liście zdarzeń.