Potwierdzanie alarmów - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Możesz wyświetlać i potwierdzać alarmy z zadania Monitorowanie alarmów i zadania Monitoring.

Zanim rozpoczniesz

Aby wyświetlić i potwierdzić alarmy z zadania Monitoring, należy włączyć monitorowanie alarmów dla tego zadania Monitoring.

O tym zadaniu

Alarm otrzymasz w Security Desk tylko wtedy, gdy jesteś odbiorcą tego alarmu. Alarmy są wyświetlane w obszarze roboczym według ich priorytetu.
Uwaga: Być może nie będziesz musiał potwierdzić wszystkich wyzwolonych alarmów. Niektóre alarmy są skonfigurowane do automatycznego potwierdzania po upływie określonego czasu.

Procedura

 1. W panelu powiadomień kliknij dwukrotnie ikonę Alarmy ().
  Wszystkie nowe alarmy są automatycznie wyświetlane na liście, a powiązane wideo jest wyświetlane w obszarze roboczym.
 2. Aby przefiltrować listę alarmów, kliknij ikonę filtra () i wybierz jeden lub więcej z następujących filtrów:
  Pokaż wszystko
  Wyświetl wszystkie alarmy (bez filtra).
  Pokaż aktywne
  Pokaż aktywne alarmy.
  Pokaż w trakcie badania
  Pokaż alarmy, które są obecnie badane.
  Pokaż wymagane potwierdzenie
  Pokaż alarmy, w których warunki źródłowe są wyczyszczone, ale nadal muszą zostać potwierdzone.
  Pokaż potwierdzone
  Pokaż potwierdzone alarmy.
 3. Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij alarm z listy alarmów, aby wyświetlić wideo alarmu w okienku. Wideo jest wyświetlane z kolorową nakładką, która zawiera szczegóły alarmu.
 4. W widżecie kliknij jedną z następujących opcji:
  Potwierdź (domyślnie) ()
  Potwierdź alarm. Alarm nie jest już aktywny i jest usuwany z obszaru roboczego i listy alarmów.
  Uwaga: Niektóre alarmy wymagają zgłoszenia zdarzenia po ich potwierdzeniu.
  Potwierdź (alternatywnie) ()
  Ustawia alarm w stan potwierdzenia alternatywnego. Powody korzystania z tego typu potwierdzenia są definiowane przez daną firmę. Na przykład można go używać do potwierdzania fałszywych alarmów. Tego stanu można używać jako filtra w zapytaniach alarmowych.
  Zbadaj ()
  Umożliwia zbadanie alarmu. To działanie informuje innych użytkowników systemu, że widziałeś alarm i nie potwierdziłeś go, dlatego alarm nie jest usuwany z listy aktywnych alarmów.
  Wymuś potwierdzenie ()
  Wymusza potwierdzenie alarmu. Ta opcja jest pomocna w czyszczeniu alarmów, które są aktualnie badane i ich warunek potwierdzenia nie został jeszcze wyjaśniony.
  Wymuś potwierdzenie wszystkich alarmów ()
  Wymuś potwierdzenie wszystkich aktywnych alarmów. Ta opcja jest pomocna w czyszczeniu alarmów, które są aktualnie badane i ich warunek potwierdzenia nie został jeszcze wyjaśniony.
  Drzemka alarmu
  Przełącz alarm w tryb uśpienia na 30 sekund. W trakcie drzemki alarmu jest on tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. Możesz zmienić domyślny czas drzemki w oknie dialogowym Opcje.
  Pokaż procedurę alarmową ()
  Pokaż konkretną procedurę alarmową (jeśli jest zdefiniowana przez administratora). Procedury alarmowe są łatwe do utworzenia i mogą mieć postać stron HTML lub aplikacji internetowej opracowanej przez użytkownika końcowego.
  Przekaż dalej alarm ()
  Przekaż alarm dalej do innego użytkownika w systemie. Przed przekazaniem dalej alarmu należy wybrać użytkownika, a także wpisać wiadomość.
  Edytuj kontekst ()
  Dodaj lub modyfikuj adnotację o alarmie.
  Uwaga: Wszystkie działania związane z alarmami są rejestrowane w historii działań.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.