Przegląd zadania Monitoring - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

series
Security Center 5.8
revised_modified
2020-02-24
category_custom
prodname_custom
vrm_version
5.8

Aby szybko reagować na zdarzenia związane z monitorowanymi jednostkami, zapoznaj się z interfejsem użytkownika zadania Monitoring.

A Lista wydarzeń.
B Przeciągnij jednostki z podglądu obszaru do obszaru roboczego lub na ikonę Monitoring () w dolnej części okna.
C Monitorowanie zdarzeń jest aktywne w okienkach z niebieskim numerem ID okienka. Jeśli monitorowanie alarmów jest aktywne, numer ID okienka jest czerwony.
D Liczba monitorowanych jednostek.
E Usuń wszystkie zdarzenia z listy zdarzeń.
F Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić, ukryć lub zmienić kolejność kolumn.
G Przeciągnij szare kropki w dół, aby wyświetlić listę zdarzeń.
H Przejdź do widoku na mapę.