Przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań wideo - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.8

Jeśli wiesz, która kamera zarejestrowała zdarzenie i gdzie zdarzenie miało miejsce (na przykład zabranie torby ze stołu), możesz użyć funkcji Szybkie wyszukiwanie z zadania Monitorowanie, aby znaleźć dokładną sekwencję wideo zawierającą dowody.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Monitorowanie.
 2. W widoku obszaru przeciągnij do okienka kamerę, z której chcesz wyszukiwać.
 3. W widżecie kamery kliknij Szybkie wyszukiwanie ().
  Wybrana kamera zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Szybkie wyszukiwanie.
 4. Narysuj prostokąt wokół obszaru, na który chcesz kierować wyszukiwanie.
  Na przykład, jeśli próbujesz dowiedzieć się, kto zabrał przedmiot ze stołu, zakreśl narożnik stołu, w którym obiekt powinien być zostawiony.

 5. Kliknij Start.
  Przegląd ostatnich sześciu godzin nagrania wideo jest wyświetlany jako seria miniatur przyciętych do wybranego przez ciebie obszaru.

 6. Sprawdź wizualnie miniatury i kliknij przycisk między dwiema klatkami, gdzie przedmiot został zabrany.
 7. Jeśli żadna z klatek nie odpowiada chwili, której szukasz, kliknij lub , aby przejść do tyłu lub do przodu na osi czasu.
 8. Kontynuuj proces wyszukiwania, aż znajdziesz dokładny moment, kiedy zdarzenie miało miejsce.
 9. Kiedy znajdziesz dokładny moment, którego szukasz, kliknij odpowiednią klatkę, aby rozpocząć odtwarzanie od tego momentu.

 10. (Opcjonalnie) Wyeksportuj sekwencję wideo jako dowód.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.