Przypisywanie poświadczeń - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Aby umożliwić posiadaczom karty lub gościom dostęp do zabezpieczonych obszarów, należy przypisać im poświadczenia.

O tym zadaniu

Posiadaczom karty i gościom można przypisać więcej niż jedno poświadczenie. Możesz przypisać poświadczenia podczas tworzenia nowego posiadacza karty lub gościa (z wyjątkiem poświadczeń mobilnych) lub po ich utworzeniu. W tej procedurze zakłada się, że zostali już utworzeni posiadacze karty.

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku posiadaczy karty otwórz zadanie Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty, wybierz posiadacza karty, a następnie kliknij Zmień ().
  • W przypadku gości otwórz zadanie Zarządzanie gośćmi, wybierz gościa, a następnie kliknij Zmień ().
 2. W sekcji Poświadczenie kliknij Dodaj poświadczenie ().
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  Automatyczne wprowadzanie
  Przyłóż kartę do czytnika.
  Ręczne wprowadzanie
  Ręcznie wprowadź dane karty. Użyj tej metody, jeśli nie masz w pobliżu czytnika kart.
  Istniejące poświadczenie
  Wybierz wstępnie zarejestrowane, nieprzypisane poświadczenie.
  PIN
  Utwórz poświadczenie PIN.
  Tablica rejestracyjna
  Wprowadź numer rejestracyjny posiadacza karty. Użyj tej metody, jeśli kamera Sharp jest używana do uruchamiania bariery dostępu dla pojazdów. W takim przypadku numer identyfikacyjny pojazdu posiadacza karty może być używany jako poświadczenie.
  Poproś o kartę
  Poproś o kartę poświadczenia dla posiadacza karty lub gościa. Użyj tej metody, jeśli nie masz drukarki na miejscu.
  Uwierzytelnienie z telefonu komórkowego
  Poproś o uwierzytelnienie z telefonu komórkowego dla posiadacza karty lub gościa. Musisz mieć skonfigurowanego dostawcę uwierzytelnień z telefonu komórkowego i zainstalowane czytniki uwierzytelnień z telefonu komórkowego. Posiadacz karty musi mieć skonfigurowany prawidłowy adres e-mail.
  Poświadczenie papierowe (wydruk)
  Wydrukuj identyfikator (plakietkę z nazwiskiem lub identyfikator ze zdjęciem) bez przypisywania poświadczenia. Papierowego poświadczenia nie można użyć do otwarcia drzwi. Służy wyłącznie do wizualnej identyfikacji posiadacza karty lub gościa.
 4. Jeśli wybierzesz Wprowadzanie automatyczne, musisz wybrać czytnik (czytnik USB lub drzwi) i przyłożyć kartę do czytnika.

  Kiedy dioda LED czytnika zmieni kolor na zielony (gotowy do odczytu), umieść kartę inteligentną na czytniku. Dioda LED czytnika zmienia kolor na żółty, a następnie na zielony z krótkim sygnałem dźwiękowym przed wyłączeniem.

  Jeśli chcesz przed zarejestrowaniem wygenerować i zakodować na karcie losowe 128-bitowe poświadczenie MIFARE DESFire, ustaw opcję Koduj przed rejestracją na WŁ..
  Uwaga: Twoja licencja Security Center musi obsługiwać kodowanie kart inteligentnych.

  Gdy dioda LED czytnika zmieni kolor na czerwony (gotowy do kodowania), umieść kartę inteligentną na czytniku na około 2 sekundy. Dioda LED czytnika zmienia kolor na żółty, a następnie na zielony z krótkim sygnałem dźwiękowym przed wyłączeniem. Jeśli usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i a dioda LED pozostanie czerwona, spróbuj ponownie.

  Okno dialogowe zamyka się automatycznie po przyłożeniu uprawnionej karty. Jeśli karta nie została zarejestrowana, jest rejestrowana automatycznie. Jeśli karta była już do kogoś przypisana, zostaje odrzucona.
 5. Jeśli wybierzesz Wprowadzanie ręczne, musisz następnie wybrać format karty, wypełnić wymagane pola danych i kliknąć OK.

  UWAGA:
  Należy dokładnie wprowadzić dane karty, ponieważ system nie może sprawdzić, czy wprowadzone dane odpowiadają karcie fizycznej, czy nie.
  Jeśli karta nie została zarejestrowana, jest rejestrowana automatycznie. Jeśli karta była już do kogoś przypisana, zostaje odrzucona.
 6. Jeśli wybierzesz Istniejące poświadczenie, pojawi się okno dialogowe z listą wszystkich istniejących ale nieprzypisanych poświadczeń w systemie. Wybierz nieprzypisane poświadczenie z listy i kliknij OK.
 7. Jeśli wybierzesz PIN, musisz wykonać następujące czynności:
  1. Wprowadź kod PIN jako wartość liczbową.
   Uwaga: Nie przekraczaj liczby cyfr akceptowanych przez czytniki. Typowa długość kodu PIN to pięć cyfr. Niektóre modele akceptują jednak do 15 cyfr.
  2. Kliknij OK.
 8. Jeśli wybierzesz Tablicę rejestracyjną, musisz wykonać następujące czynności:
  1. Wpisz numer rejestracyjny.
   Uwaga: Nie musisz wpisywać spacji występujących w numerze rejestracyjnym. System traktuje „ABC123” i „ABC 123” jako ten sam numer rejestracyjny.
  2. Kliknij OK.
 9. Jeśli wybierzesz Uwierzytelnienie z telefonu komórkowego, musisz wykonać następujące czynności:
  1. Wybierz profil poświadczenia (jeśli istnieje więcej niż jeden).
   Możesz przypisać do posiadacza karty jedno uwierzytelnienie z telefonu komórkowego z każdego profilu.
  2. Kliknij OK.
  Uwaga: Do posiadacza karty wysyłane jest zaproszenie e-mail z linkiem do pobrania aplikacji do uwierzytelniania z telefonu komórkowego. Posiadacz karty musi zaakceptować zaproszenie, aby poświadczenie zostało aktywowane w jego telefonie. Jeśli posiadacz karty odrzuci zaproszenie lub upłynie limit czasu zaproszenia, poświadczenie pozostanie nieużywane, a dostawca uwierzytelnienia z telefonu komórkowego może przypisać je do następnego posiadacza karty, który go potrzebuje. Security Center nie wie, że zamówione uwierzytelnienie z telefonu komórkowego nie zostało zaakceptowane przez posiadacza karty, dopóki to uwierzytelnienie z telefonu komórkowego nie zostanie przypisane komuś innemu. Dopiero w tym momencie Security Center automatycznie odbierze je bieżącemu posiadaczowi karty.
  Ważne: Uwierzytelnienie z telefonu komórkowego, które zostało aktywowane (sparowane z telefonem), nie może zostać ponownie użyte na innym telefonie. Jeśli posiadacz karty zgubi lub zmieni telefon, musi poinformować o tym operatora Security Center, który musi usunąć poświadczenie lub oznaczyć je jako utracone. Następnie operator musi zalogować się do portalu dostawcy poświadczenia i odwołać uwierzytelnienie z telefonu komórkowego.
 10. Po przypisaniu poświadczenia pojawia się ono w sekcji Poświadczenie.
  Wyświetlana jest nazwa i status poświadczenia. Aktywne wskazuje, że poświadczenie jest przypisane.
  Uwaga: Jeśli poświadczeniem jest PIN, wyświetlana jest ikona klawiatury. Jeśli poświadczeniem jest tablica rejestracyjna, wyświetlana jest ikona tablicy rejestracyjnej. Jeśli poświadczeniem jest karta, przypisywany jest domyślny szablon identyfikatorów, a zamiast ikony poświadczenia wyświetlany jest podgląd wydruku identyfikatora.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli poświadczeniem jest karta, wybierz inny szablon identyfikatorów w następujący sposób.
  1. W sekcji Poświadczenie kliknij obraz identyfikatora.
  2. Wybierz szablon identyfikatorów, a następnie kliknij OK.

   Szablony identyfikatorów są tworzone w Config Tool.

   Zostanie wyświetlony podgląd wydruku identyfikatora z danymi odpowiadającymi bieżącemu posiadaczowi karty lub gościowi i ich poświadczeniu.
 12. Kliknij Zapisz.
  Aby wydrukować identyfikator, należy zapisać wszystkie zmiany.
 13. Aby wydrukować identyfikator, kliknij Drukuj identyfikator obok podglądu identyfikatora.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.