Przywracanie oryginalnych kart posiadaczom karty i gościom - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

series
Security Center 5.8
revised_modified
2020-02-24
category_custom
prodname_custom
vrm_version
5.8

Po znalezieniu zgubionej karty możesz przywrócić oryginalną kartę i usunąć tymczasowe przypisanie karty.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że masz w pobliżu czytnik kart.

O tym zadaniu

Aby przywrócić oryginalną kartę, posiadacz karty lub gość musi zwrócić zarówno oryginalną, jak i tymczasową kartę.

UWAGA:
Jeśli posiadacz karty ma więcej niż jedną kartę tymczasową, zwrócenie karty tymczasowej przywraca posiadaczowi karty oryginalną kartę. Funkcję zwrotu tymczasowej karty można wykorzystać tylko raz na jednego posiadacza karty.

Procedura

  1. W zadaniu Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty lub Zarządzanie gośćmi kliknij Zwróć kartę ().
  2. Z listy rozwijanej wybierz czytnik kart w pobliżu.
    Czytnikiem kart może być Czytnik USB podłączony do komputera lub możesz użyć Miejsca dostępu (drzwi).
  3. Przyłóż zarówno oryginalne, jak i tymczasowe karty; kolejność nie jest ważna.
  4. Jeśli obie karty pasują do tego samego posiadacza karty, kliknij Przywróć oryginalną kartę, aby przywrócić status oryginalnej karty do Aktywny i dezaktywować kartę tymczasową.

    Tymczasową kartę można teraz przypisać komuś innemu.