Ręczne przekazywanie alarmów innym użytkownikom - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

series
Security Center 5.8
revised_modified
2020-02-24
category_custom
prodname_custom
vrm_version
5.8

Jeśli otrzymasz ważny alarm i chcesz, aby zobaczył go ktoś inny, możesz ręcznie przekazać mu alarm z zadań Monitorowanie alarmów, Monitoring, i Raport dot. alarmów.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że posiadasz przywilej użytkownika Przekazywanie alarmów.

O tym zadaniu

Przekazanie alarmu nie usuwa go z obszaru roboczego. Alarm jest przekazywany do wybranego użytkownika i jeden z użytkowników musi potwierdzić alarm.

Procedura

  1. Pod listą alarmów lub w widżecie alarmów kliknij Przekaż dalej alarm ().
  2. W oknie dialogowym Wybierz odbiorców alarmów wybierz docelowego użytkownika lub grupę użytkowników.
  3. (Opcjonalnie) Napisz wiadomość, która zostanie wysłana z przekazanym alarmem.
  4. Kliknij Przekaż dalej alarm.