Ręczne wyzwalanie alarmów - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Aby przetestować właśnie utworzony alarm lub jeśli wystąpi sytuacja krytyczna i chcesz aktywować alarm, możesz wyzwolić alarm ręcznie.

Zanim rozpoczniesz

Procedura

  1. Na stronie głównej otwórz zadanie Monitorowanie alarmów lub zadanie Monitoring.
  2. Kliknij Wyzwól alarm ().
  3. Z listy wybierz alarm, a następnie kliknij Wyzwól alarm.

Wyniki

Wszyscy wstępnie skonfigurowani odbiorcy alarmów otrzymują alarm, jeśli są zalogowani do Security Desk.