Rozpakowywanie zawartości w okienkach - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.8

Gdy jednostka jest wyświetlana w okienku, z którym są powiązane inne jednostki, możesz rozpakować jednostkę i wyświetlić wszystkie dołączone jednostki w osobnych okienkach.

O tym zadaniu

Jednostki z załączonymi więcej niż dwiema jednostkami są nazywane jednostkami złożonymi (na przykład drzwi, z którymi jest powiązanych wiele kamer). Jeśli monitorujesz drzwi i przy drzwiach wystąpi zdarzenie, wyświetlana jest tylko pierwsza kamera, ponieważ wiele kamer jest spakowanych. Po rozpakowaniu drzwi możesz wyświetlić wszystkie kamery w osobnych okienkach.

Procedura

 1. Wybierz okienko, w którym wyświetlana jest jednostka złożona.
 2. Obok nazwy jednostki na pasku narzędzi okienka kliknij .
 3. W menu rozwijanym kliknij jedną z następujących opcji:
  • Załączona kamera (w przykładzie Główne wejście lub Przedni korytarz).
  Rozpakuj
  Wyświetl wszystkie jednostki załączone do wybranej jednostki w osobnych okienkach.
  Rozpocznij przełączanie
  Przełączaj cyklicznie jednostki załączone do jednostki złożonej w okienku. Czas wyświetlania każdej jednostki można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje.
  Uwaga: Jeśli do jednostki złożonej załączona jest kamera PTZ i zaczniesz sterować kamerą PTZ, przełączanie zatrzyma się. Możesz kliknąć Rozpocznij przełączanie ponownie po zakończeniu sterowania kamerą PTZ.
 4. Aby ponownie spakować okienka po zakończeniu wyświetlania wymaganych jednostek, kliknij Spakuj () w lewym górnym rogu okienka.

Przykład

Drzwi głównego wejścia są powiązane z dwiema kamerami: kamerą Główne wejście i kamerą Przedni korytarz. Zdarzenie Odmowa dostępu występuje przy głównych drzwiach i jest wyświetlane w okienku. Ponieważ okienko jest spakowane, do momentu rozpakowania zawartości okienka wyświetlana jest tylko pierwsza kamera (Wejście główne).

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.