Sposób wyświetlania zdarzeń dostępu w okienkach - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

series
Security Center 5.8
revised_modified
2020-02-24
category_custom
prodname_custom
vrm_version
5.8

Zdarzenie dostępu (Udzielono dostępu lub Odmowa dostępu: nieprawidłowy PIN itd.) to każde zdarzenie dotyczące miejsca dostępu. Gdy zdarzenie dostępu wystąpi w monitorowanej przez ciebie jednostce, informacje o zdarzeniu są wyświetlane w okienku w zadaniu Monitoring.

Poniższy rysunek przedstawia przykład wystąpienia zdarzenia odmowy dostępu. Opis zdarzenia jest wyświetlany u góry okienka jako kolorowa nakładka. Dodatkowe informacje, takie jak znacznik czasu zdarzenia i nazwa posiadacza karty, są wyświetlane po umieszczeniu kursora na kolorowej nakładce. Możesz także rozwinąć zdjęcie posiadacza karty, umieszczając kursor nad zdjęciem. Może to być pomocne podczas porównywania zdjęcia posiadacza karty z twarzą widoczną na wideo.

Jak działa funkcja ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru

Naruszenie ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru występuje, gdy posiadacz karty wchodzi w obszar, z którego nie wyszedł, lub gdy opuszcza obszar, do którego nie wszedł. Może się to zdarzyć, gdy autoryzowany posiadacz karty odblokuje drzwi i wchodząc, przekaże swoją kartę komuś innemu.

Administrator Security Center może skonfigurować system tak, aby odmówił dostępu temu posiadaczowi karty. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Wybacz naruszenie ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru (), aby wpuścić lub wypuścić posiadacza karty.