Widżet alarmu - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.8

Widżet Alarm pojawia się za każdym razem, gdy jednostka alarmu jest wyświetlana w bieżącym okienku. Oferuje różne sposoby reagowania na alarm.

Jeśli wyzwolony alarm wymaga warunku potwierdzenia (na przykład Drzwi zamknięte), w widżecie alarmu pojawia się przycisk Zbadaj, gdy jednostka alarmu jest wyświetlana w bieżącym okienku i warunek potwierdzenia nie został jeszcze zrealizowany.

Polecenia w widżecie alarmu są dostępne w zadaniach Monitoring, Monitorowanie alarmów i Raport dot. alarmów.

Polecenia widżetu alarmu są opisane poniżej:

Przycisk

Polecenie

Opis

Potwierdź (domyślnie)1 Potwierdź alarm. Alarm nie jest już aktywny i jest usuwany z obszaru roboczego i listy alarmów.
Potwierdź (alternatywnie)1 Ustawia alarm w stan potwierdzenia alternatywnego. Powody korzystania z tego typu potwierdzenia są definiowane przez daną firmę. Na przykład można go używać do potwierdzania fałszywych alarmów. Tego stanu można używać jako filtra w zapytaniach alarmowych.
Wymuś potwierdzenie1 Wymusza potwierdzenie alarmu. Ta opcja jest pomocna w czyszczeniu alarmów, które są aktualnie badane i ich warunek potwierdzenia nie został jeszcze wyjaśniony.
Zbadaj Umożliwia zbadanie alarmu. To działanie informuje innych użytkowników systemu, że widziałeś alarm i nie potwierdziłeś go, dlatego alarm nie jest usuwany z listy aktywnych alarmów.
Drzemka alarmu1 Przełącz alarm w tryb uśpienia na 30 sekund. W trakcie drzemki alarmu jest on tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. Możesz zmienić domyślny czas drzemki w oknie dialogowym Opcje.
Przekaż dalej alarm1 Przekaż alarm dalej do innego użytkownika w systemie. Przed przekazaniem dalej alarmu należy wybrać użytkownika, a także wpisać wiadomość.
Pokaż procedurę alarmową Pokaż konkretną procedurę alarmową (jeśli jest zdefiniowana przez administratora). Procedury alarmowe są łatwe do utworzenia i mogą mieć postać stron HTML lub aplikacji internetowej opracowanej przez użytkownika końcowego.

1 Jeśli przytrzymasz Ctrl+Shift po kliknięciu polecenia, polecenie dotyczy wszystkich alarmów wyświetlanych w obszarze roboczym.