Widżet drzwi - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Widżet Drzwi pojawia się za każdym razem, gdy jednostka drzwi jest wyświetlana w bieżącym okienku. Pozwala kontrolować dostęp przez te drzwi. Widżet drzwi wyświetla również bieżący stan drzwi (zamknięte lub otwarte), stan blokady (zablokowane lub odblokowane) oraz stan czytników (jeśli są zbocznikowane).

Polecenia widżetu drzwi są opisane poniżej:

Przycisk Polecenie Opis
Odblokuj1 Tymczasowo odblokuj drzwi na 5 sekund (lub inny okres standardowego czasu przyznania skonfigurowanego przez administratora systemu).
Zastąp harmonogramy odblokowania dostępu Odblokuj drzwi na czas nieokreślony w celach konserwacyjnych lub trzymaj drzwi zablokowane lub odblokowane przez określony czas.
Anuluj Anuluj zastąpienie harmonogramu odblokowania dostępu.
Wybacz naruszenie ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru Wybacz naruszenie ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku naruszenia ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru.
Czytnik (bocznikuj lub aktywuj) Wybierz czytnik, aby go zbocznikować (dezaktywować) lub aktywować. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy sprzęt kontroli dostępu obsługuje bocznikowanie czytnikia.

1 Jeśli przytrzymasz Ctrl+Shift po kliknięciu polecenia, polecenie dotyczy wszystkich drzwi wyświetlanych w obszarze roboczym.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.