Wyświetlanie archiwów plików wideo - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Możesz znaleźć i wyświetlić dostępne archiwa plików wideo w systemie według kamery i zakresu czasowego, korzystając z raportu Archiwa.

O tym zadaniu

W raporcie Archiwa możesz wyszukiwać zarchiwizowane sekwencje wideo w określonym przedziale czasowym lub dla określonej kamery w danej dacie. Na przykład, jeśli wystąpi ważne zdarzenie bezpieczeństwa, możesz przeszukać archiwa wideo, aby wyświetlić nagranie wideo, a następnie wyeksportować je, aby udostępnić je współpracownikom lub organom ścigania.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Archiwa.
 2. Na karcie Filtry wybierz kamery, które chcesz zbadać.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przeszukać archiwa według daty:

   1. Kliknij kartę Wszystkie dostępne, a następnie wybierz kamery, które chcesz zbadać. Wszystkie dni zawierające archiwa plików wideo dla wybranych kamer są wyświetlane według miesiąca i dnia.

   2. Aby wyświetlić przedział czasu dla każdego dnia, dla którego istnieją archiwa plików wideo, kliknij .
   3. Wybierz datę.
  • Aby przeszukać archiwa według zakresu czasu:
   1. W filtrze Kamery wybierz kamery do zbadania.
   2. Kliknij kartę Przedział czasu i ustaw zakres czasu.
 4. Kliknij Generuj raport.
  Powiązane nagrania wideo są wymienione w panelu raportowym na jeden z następujących sposobów:
  • W przypadku wyszukiwania według daty wyświetlane są godziny w wybranym dniu, w którym dostępne jest wideo.
  • W przypadku wyszukiwania według zakresu czasowego wyświetlane są tylko kamery z archiwami plików wideo. Długość wymienionych sekwencji wideo odpowiada podanemu zakresowi czasu.

  Kolumna Podgląd pokazuje, gdzie wideo jest dostępne w sekwencji każdej kamery.

 5. Aby wyświetlić sekwencję wideo w okienku, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij element z panelu raportowego do obszaru roboczego.

  Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie wybranej sekwencji.

  Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat Obecnie brak dostępnego wideo, sprawdź następujące kwestie:
  • Czy posiadasz ważny certyfikat, jeśli strumień wideo jest zaszyfrowany.
  • Czy masz prawo wyświetlać tę konkretną kamerę. Kamera może być zablokowana i wymagać specjalnego przywileju, aby można było zobaczyć jej archiwa.
 6. Aby sterować nagraniem wideo, użyj widżetu kamery.
 7. Aby wyeksportować ważne archiwum plików wideo, wybierz element w panelu raportowym, a następnie kliknij Eksport ().

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej.