Wyświetlanie wyeksportowanych plików w Przeglądarka plików wideo - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Za pomocą zadania Przeglądarka plików wideo możesz wyszukiwać i odtwarzać wyeksportowane pliki wideo G64 i G64x i sprawdzić, czy są autentyczne.

O tym zadaniu

Aby korzystać z zadania Przeglądarka plików wideo, nie musisz być zalogowany do Security Center. Jest to pomocne, jeśli chcesz wyświetlić ważny plik wideo, ale nie możesz się zalogować.

Wskazówka: Dwukrotne kliknięcie wyeksportowanego pliku w Eksploratorze Windows automatycznie otwiera nowe zadanie Przeglądarka plików wideo w Security Desk. Możesz także przeciągnąć plik z Eksploratora Windows bezpośrednio do okienka w Security Desk.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Przeglądarka plików wideo.
 2. W Selektor wybierz folder.

  Jeśli folder zawiera pliki wideo, są one wymienione w panelu raportowym z następującymi informacjami:

  Nazwa pliku
  Nazwa pliku wideo.
  Kamera
  Nazwa kamery, z której pochodzi wideo.
  Początek
  Czas rozpoczęcia sekwencji wideo zawartej w pliku.
  Koniec
  Czas zakończenia sekwencji wideo zawartej w pliku.
  Strefa czasowa
  Strefa czasowa kamery.
  Długość
  Długość sekwencji wideo (Czas zakończenia minus Czas rozpoczęcia).
  Rozmiar pliku
  Rozmiar pliku wideo.
  Znak wodny
  Wskazuje, czy plik wideo ma znak wodny.
  Szyfrowanie
  Wskazuje, czy plik wideo jest zaszyfrowany. Jeśli plik jest zaszyfrowany, musisz go odszyfrować, aby móc go wyświetlić.
  Data zmiany
  Data ostatniej zmiany pliku wideo.
 3. Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij plik wideo z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Odtwarzanie wybranej sekwencji rozpocznie się natychmiast, a nazwa pliku i znacznik czasu odtwarzania zostaną wyświetlone. Czas na osi czasu zawsze reprezentuje czas lokalny nagranego wideo.
  Uwaga: Podczas przeglądania wyeksportowanego pliku nie można przełączyć się na wideo na żywo, ponieważ Security Desk nie wie, z którą kamerą jest skojarzony plik.