Automatyczne przekazywanie alarmów innym użytkownikom - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli musisz opuścić biurko i chcesz, aby ktoś inny odbierał alarmy podczas twojej nieobecności, możesz ustawić automatyczne przekazywanie alarmów.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że posiadasz przywilej użytkownika Przekazywanie alarmów.

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu powiadomień, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Alarmy (lub ), a następnie kliknij Włącz automatyczne przekazywanie alarmów.
  • W lewym górnym rogu zadania Monitorowanie alarmów lub Monitorowanie kliknij Uruchom automatyczne przekazywanie alarmów ().
 2. W oknie dialogowym Wybierz odbiorców alarmu wybierz docelowego użytkownika lub grupę użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Napisz wiadomość, która zostanie wysłana z przekazanym alarmem.
 4. Kliknij Rozpocznij automatyczne przekazywanie alarmów
  Wszystkie alarmy wysłane do ciebie będą przekazywane do określonego użytkownika, dopóki nie anulujesz opcji automatycznego przekazywania.
 5. Aby anulować automatyczne przekazywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu powiadomień, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Alarmy (lub ), a następnie kliknij Wyłącz automatyczne przekazywanie alarmów.
  • W lewym górnym rogu zadania Monitorowanie alarmów lub Monitorowanie kliknij Wyłącz automatyczne przekazywanie alarmów ().