Badanie zdarzeń związanych z drzwiami - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Możesz przeprowadzić analizę zdarzenia związaną z drzwiami (wyważone drzwi, zbyt długo otwarte drzwi, sabotaż sprzętu itd.), korzystając z raportu Aktywność drzwi.

Procedura

 1. Z poziomu głównej strony, otwórz zadanie Status Drzwi.
 2. Skonfiguruj filtry zapytania dla swojego raportu. Wybierz jeden lub więcej z następujących filtrów:
  Strona
  Ogranicz wyszukiwanie do określonej strony drzwi.
  Posiadacze kart
  Ogranicz wyszukiwanie według określonych posiadaczy kart, grup posiadaczy kart lub odwiedzających.
  Uwierzytelnienia
  Ogranicz wyszukiwanie do określonych poświadczeń.
  Pola niestandardowe
  Ogranicz wyszukiwanie do predefiniowanego pola niestandardowego dla jednostki. Ten filtr pojawia się tylko wtedy, gdy dla jednostki zdefiniowane są pola niestandardowe i jeśli pole niestandardowe było widoczne dla użytkownika podczas jego tworzenia lub ostatniej konfiguracji.
  Znacznik czasu zdarzenia
  Zdefiniuj zakres czasowy dla zapytania. Zakres można zdefiniować dla określonego okresu lub dla globalnych jednostek czasu, takich jak poprzedni tydzień lub poprzedni miesiąc.
  Zdarzenia
  Wybierz interesujące wydarzenia. Dostępne typy zdarzeń zależą od używanego zadania.
 3. Kliknij Generuj raport.
  Zdarzenia związane z drzwiami są wymienione w panelu raportowym.
 4. Aby wyświetlić odpowiednie wideo zdarzenia w okienku, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij element z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Jeśli do drzwi nie jest podłączona kamera, wyświetlana jest ikona drzwi.
 5. Aby sterować drzwiami, użyj widżetu drzwi.

Przykład

Korzystając z raportu Aktywność drzwi, możesz zobaczyć, ile zdarzeń odmowy dostępu wystąpiło w ostatnim tygodniu lub od ostatniej zmiany. Możesz także wyszukać inne zdarzenia krytyczne, takie jak Wyważenie drzwi. Jeśli zauważysz podejrzaną aktywność posiadacza karty podczas monitorowania wideo na żywo, możesz sprawdzić, do jakich innych drzwi posiadacz karty uzyskał dostęp w ostatnim dniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy personel techniczny zakończył pracę przy określonych drzwiach, możesz sprawdzić sttatus tych drzwi wybierając zdarzenie Obsługa techniczna drzwi zakończona.