Drukowanie poświadczeń papierowych - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli nie masz poświadczeń przypisanych do posiadaczy karty lub gości, możesz wydrukować papierowe poświadczenia (odznaki bez danych poświadczenia) jako identyfikatory lub identyfikatory ze zdjęciem do identyfikacji wizualnej.

O tym zadaniu

Aby wydrukować identyfikator, potrzebujesz szablonu identyfikatorów. Szablon identyfikatorów jest zwykle powiązany z poświadczeniem karty, dzięki czemu można go używać do odblokowywania drzwi, ale można również wydrukować identyfikator bez żadnych danych poświadczających (zwany poświadczeniem papierowym) i używać go jako identyfikatora lub identyfikatora ze zdjęciem do identyfikacji wizualnej.

Możesz wydrukować identyfikator podczas tworzenia profilu nowego posiadacza karty lub gościa albo zaraz po ich utworzeniu.

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku posiadaczy karty otwórz zadanie Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty, wybierz posiadacza karty, a następnie kliknij Zmień ().
  • W przypadku gości otwórz zadanie Zarządzanie gośćmi, wybierz gościa, a następnie kliknij Zmień ().
 2. W sekcji Poświadczenie kliknij Dodaj poświadczenie ().
 3. W wyświetlonym menu kliknij Poświadczenie papierowe (druk).
 4. W oknie dialogowym Drukowanie identyfikatora wybierz typ identyfikatora z listy.
  Pokazany jest podgląd wydruku identyfikatora. Informacje o posiadaczu karty lub gościu mogą być pokazane na identyfikatorze, w zależności od tego, jak zaprojektowano szablon identyfikatorów. Na identyfikatorze nie ma żadnych danych poświadczenia.
 5. Aby wydrukować poświadczenie papierowe, kliknij Drukowanie identyfikatora.