Eksportowanie plików wideo w formatach G64, ASF i MP4 - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Aby utworzyć samodzielne pliki wideo w formacie G64, ASF i MP4, które można odtwarzać bez łączenia się z Security Center, możesz je wyeksportować z dowolnego zadania w Security Desk, które wyświetla wideo na żywo lub odtwarzane z playbacku.

Zanim rozpoczniesz

O tym zadaniu

 • Podczas eksportowania wideo w formacie G64, ASF, or MP4, system może dodać dodatkowe informacje dotyczące pliku, takie jak nazwa kamery, data utworzenia pliku i współrzędne kamery, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania analizy zdarzenia. Aby dołączyć dodatkowe informacje o pliku, eksportuj pliki w formacie G64x.
 • Jeśli nie masz uprawnień do Eksportu przez pojedynczego użytkownika, drugi użytkownik z uprawnieniem Eksportuj wideo musi autoryzować dany eksport.
 • Jeśli uruchomiony jest inny proces eksportu, eksport czeka w kolejce i rozpoczyna się po zakończeniu bieżącego eksportu.

Procedura

 1. Na stronie głównej Security Desk otwórz dowolne zadanie, które może wyświetlać wideo na żywo lub odtwarzać.
 2. Wybierz wideo do wyeksportowania.
  • Po wygenerowaniu raportu, wybierz jeden lub więcej elementów z okienka raportu i kliknij Eksportuj wideo ().
  • Otwórz plik wideo wewnątrz okienka, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w okienko i kliknij Kamera > Eksportuj wideo.
  • W widżecie Kamera, kliknij Exportuj wideo ().

   Możesz wyeksportować wideo z wybranego okienka, lub ze wszystkich okienek razem.

  Uwaga: Ochrona prywatności nie jest usuwana ze strumieni wideo podczas eksportu. Aby wyeksportować chronione strumienie bez zamazywania obrazu lub anonimizacji, użytkownicy z uprawnieniem Usuń ochronę prywatności muszą najpierw usunąć ochronę prywatności z wymaganych strumieni przed kliknięciem Eksportuj wideo.
  Otworzy się okno dialogowe Ustawienia eksportu:
 3. Ustaw datę, godzinę i czas trwania wybranych sekwencji wideo:
  1. Ustaw datę, godzinę lub czas trwania w ustawieniach.
  2. Wprowadź datę i godzinę początku i końca sekwencji lub przeciągnij znaczniki zakresu czasu () na żądaną długość.
   Uwaga: Możesz ustawić maksymalny zakres czasu 24 godzin.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyeksportować sekwencję wideo z określonego źródła, kliknij Wszystkie źródła i wybierz źródło, z którego chcesz ją wyeksportować.
 5. W razie potrzeby, zaktualizuj nazwę pliku wideo w polu Nazwa pliku.
  Domyślnie nazwa pliku zawiera nazwę kamery, datę i czas trwania sekwencji wideo.
  Uwaga: Wiele sekwencji wideo eksportowanych w tym samym czasie jest zapisywanych jako osobny plik o unikalnej nazwie.
 6. (Opcjonalnie) Aby zapisać plik wideo w określonym podfolderze Skarbca, kliknij Skarbiec i utwórz lub wybierz podfolder.
 7. Z listy format plików, wybierz G64 (tryb zgodności), ASF, lub MP4.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli masz licencjęKiwiVision™Privacy Protector™, wybierz Dodaj ochronę prywatności aby wypikselować ruch w wyeksportowanym pliku wideo. Ta ochrona prywatności jest zawsze stosowana w ustawieniach domyślnych.
 9. Kliknij Eksportuj.
  Jeśli nie masz uprawnień do eksportu przez pojedynczego użytkownika, otworzy się okno Autoryzacja, a wtedy drugi użytkownik z uprawnieniem do Eksportuj wideo musi wprowadzić swoje poświadczenia, tak aby autoryzować eksport pliku.
  Postęp eksportu jest pokazany w panelu powiadomień (). Aby wyświetlić bieżący postęp lub rozwiązać błędy eksportu, kliknij Więcej lub Pokaż szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Eksportuj.

  Jeśli uruchomiony jest już jeden proces eksportu plików, twój eksport będzie czekać w kolejce i rozpocznie się po zakończeniu bieżącego eksportu. Po zakończeniu eksportu, pliki wideo są zapisane w określonym folderze eksportu, jak i w Skarbcu.