Eksportowanie wideo w formacie G64x - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Aby utworzyć samodzielne pliki wideo G64x, które można odtwarzać bez łączenia się z Security Center, możesz je wyeksportować z dowolnego zadania, które wyświetla wideo na żywo lub odtwarzane w Security Desk playbacku.

Zanim rozpoczniesz

O tym zadaniu

 • Podczas eksportowania wideo w formacie G64x system może dodać dodatkowe informacje o pliku, takie jak nazwa kamery, data utworzenia i współrzędne kamery, które mogą być przydatne podczas badania. Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy w plik w Skarbcu plików i wybierz Pokaż właściwości.
  Uwaga: System dodaje te dodatkowe informacje o pliku tylko wtedy, jeśli administrator włączy tę funkcję w ustawieniach użytkownika.
 • Jeśli masz włączone opcje znak wodny wideo to w rezultacie podpisy cyfrowe i szyfrowanie w źródle wideo są wykluczone z eksportowanego pliku.

Procedura

 1. Na stronie głównej Security Desk otwórz dowolne zadanie, które może wyświetlać wideo na żywo lub odtwarzać.
 2. Wybierz wideo do wyeksportowania.
  • Po wygenerowaniu raportu, wybierz jeden lub więcej elementów z okienka raportu i kliknij Eksportuj wideo ().
  • Otwórz plik wideo wewnątrz okienka, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w okienko i kliknij Kamera > Eksportuj wideo.
  • W widżecie Kamera, kliknij Exportuj wideo ().

   Możesz wyeksportować wideo z wybranego okienka, lub ze wszystkich okienek razem.

  Uwaga: Ochrona prywatności nie jest usuwana ze strumieni wideo podczas eksportu. Aby wyeksportować chronione strumienie bez zamazywania obrazu lub anonimizacji, użytkownicy z uprawnieniem Usuń ochronę prywatności muszą najpierw usunąć ochronę prywatności z wymaganych strumieni przed kliknięciem Eksportuj wideo.
  Otworzy się okno dialogowe Ustawienia eksportu:
 3. Ustaw datę, godzinę i czas trwania wybranych sekwencji wideo:
  1. Ustaw datę, godzinę lub czas trwania w ustawieniach.
  2. Wprowadź datę i godzinę początku i końca sekwencji lub przeciągnij znaczniki zakresu czasu () na żądaną długość.
   Uwaga: Możesz ustawić maksymalny zakres czasu 24 godzin.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyeksportować sekwencję wideo z określonego źródła, kliknij Wszystkie źródła i wybierz źródło, z którego chcesz ją wyeksportować.
 5. W razie potrzeby, zaktualizuj nazwę pliku wideo w polu Nazwa pliku.
  Domyślnie nazwa pliku zawiera nazwę kamery, datę i czas trwania sekwencji wideo.
 6. (Opcjonalnie) Aby zapisać plik wideo w określonym podfolderze Skarbca, kliknij Skarbiec i utwórz lub wybierz podfolder.
 7. Z listy formaty plików wybierz G64x.
 8. W polu Opis, wprowadź opis eksportowanego wideo, jeśli to konieczne.
  Opis zostanie wyświetlony w ścieżkach audytu i właściwościach plików w Skarbcu.
  Uwaga: Wprowadzenie opisu jest obowiązkowe dla użytkowników bez uprawnień do Eksportu dla pojedynczego użytkownika.

  Dla wszystkich innych użytkowników, to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrany jest format G64x, a w konfiguracji użytkownika włączona jest opcja Uwzględnij dodatkowe właściwości względem eksportu/migawki.

 9. Jeśli eksportujesz wideo ze wszystkich okienek, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz odtwarzanie z Playbacku.
   Wszystko na raz
   Sekwencje odtwarzane są w tych samych okienkach, w których były wyświetlone podczas eksportowania.
   Sekwencyjnie
   Sekwencja wideo odtwarzana jest w pojedynczym okienku.
  2. Aby zmienić kolejność odtwarzania sekwencji wideo, wybierz sekwencję wideo i użyj przycisków i .
 10. W razie potrzeby, kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane i skonfiguruj ustawienia według swoich wymogów:
  1. Jeśli masz licencjęKiwiVision™Privacy Protector™, wybierz Dodaj ochronę prywatności aby wypikselować ruch w wyeksportowanym pliku wideo. Ta ochrona prywatności jest zawsze stosowana w ustawieniach domyślnych.
  2. Wybierz Zabezpiecz hasłem i wprowadź hasło, aby zaszyfrować plik wideo. Aby otworzyć wyeksportowane wideo, należy wprowadzić hasło.
   Uwaga: Nie można ponownie wyeksportować plików wideo chronionych hasłem.
  3. Wybierz Zezwalaj na ponowny eksport wyeksportowanego pliku wideo, aby umożliwić ponowny eksport całości lub części wyeksportowanego wideo w tym samym lub innym formacie.
   Pliki wideo można ponownie wyeksportować w Security Desk lub Genetec™ Video Player.
 11. Kliknij Eksportuj.
  Jeśli nie masz uprawnień do eksportu przez pojedynczego użytkownika, otworzy się okno Autoryzacja, a wtedy drugi użytkownik z uprawnieniem do Eksportuj wideo musi wprowadzić swoje poświadczenia, tak aby autoryzować eksport pliku.
  Postęp eksportu jest pokazany w panelu powiadomień (). Aby wyświetlić bieżący postęp lub rozwiązać błędy eksportu, kliknij Więcej lub Pokaż szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Eksportuj.

  Jeśli uruchomiony jest już jeden proces eksportu plików, twój eksport będzie czekać w kolejce i rozpocznie się po zakończeniu bieżącego eksportu. Po zakończeniu eksportu, pliki wideo są zapisane w określonym folderze eksportu, jak i w Skarbcu.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.