Elementy sterujące wideo w okienku - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Po najechaniu kursorem myszy na okienko podczas wyświetlania kamery w obszarze roboczym, na górze obrazu wideo pojawia się zestaw elementów sterujących wideo w okienku.

Możesz również ukryć elementy sterujące w oknie dialogowym Opcje.

Poniższe rysunki pokazują elementy sterujące wideo w okienku podczas oglądania wideo na żywo i odtwarzania wideo.

A
  • Przejdź do ustawienia wstępnego PTZ

    Dostępne tylko dla kamer PTZ ze zdefiniowanymi ustawionymi wstępnie pozycjami. Nakazuje kamerze PTZ przejście do określonej ustawionej wstępnie pozycji.

  • Przejdź do ustawienia wstępnego zoomu cyfrowego

    Dostępne tylko dla kamer stacjonarnych ze zdefiniowanymi ustawieniami wstępnymi zoomu cyfrowego. Nakazuje kamerze stacjonarnej przejście do określonego ustawienia wstępnego zoomu cyfrowego.

B Pokaż / ukryj miniatury
Obiekty zsynchronizowane z C Przewijanie do tyłu (odtwarzanie do tyłu)
D Wstrzymaj
E Przekaż
F Polecenie zależy od tego, czy oglądasz wideo na żywo, czy odtwarzasz wideo:
  • Wideo na żywo: stan zapisywania
  • Odtwarzane wideo: przełącz na wideo na żywo

Jeśli kamera jest również sterowana przez Auxiliary Archiver, możesz ręcznie rozpocząć nagrywanie w Auxiliary Archiver, klikając prawym przyciskiem myszy przycisk stanu zapisywania, wybierając Nagranie pomocnicze, a następnie klikając przycisk nagrywania () obok nazwy roli Auxiliary Archiver.

Uwaga: Różne przyciski i kolory przycisków mogą być wyświetlane w zależności od wykonywanego zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Widżet kamery.