Formaty eksportu wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Formaty eksportu wideo dostępne w Security Desk określają, jaki odtwarzacz multimedialny ma być używany do wyświetlania wyeksportowanych plików wideo. Można eksportować wideo w formacie G64x, G64, ASF i MP4.

Formaty G64xi G64

Formaty G64x i G64 to formaty plików wideo Security Center, które obsługują pliki audio, zakładki, informacje o dacie i godzinie, nakładki metadanych oraz wskaźniki ruchu. W eksportowanym pliku zawarte są wszystkie znaczniki zdarzeń, z wyjątkiem znaczników metadanych. Te formaty obsługują również zmienną liczbę klatek na sekundę i zmienną rozdzielczość obrazu.

Uwaga: Format G64 jest przestarzały i został zastąpiony przez G64x. Używaj tylko G64 w celu zapewnienia zgodności z wersją Security Center 5.2 i wcześniejszą, orazOmnicast™ 4.8 i wcześniejszą.

Jeśli pojawiają się pliki G64x, automatycznie nadpisywany jest podpis cyfrowy z oryginalnego pliku wideo. Na plik może przypadać tylko jeden podpis. Jeśli wyeksportowana sekwencja wideo ma wiele podpisów, dla każdego podpisu generowany jest osobny plik. Ponadto, G64x jest jedynym formatem który można ponownie wyeksportować, jeśli ta opcja jest zaznaczona podczas eksportowania.

Gdy eksportujesz wiele sekwencji wideo z obszaru roboczego jednocześnie, można je połączyć w jeden plik G64x. Pliki G64x są również tworzone podczas eksportowania pakietu zdarzeń za pomocą zapisu zdarzenia w okienku. W zależności od sposobu eksportu wideo sekwencje wideo są albo odtwarzane w tych samych okienkach, w których były odtwarzane przy eksporcie, albo są odtwarzane w jednym okienku, w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Uwaga: Kamer stowarzyszonych Omnicast™ nie można eksportować w formacie G64x. Jeśli wybierzesz format G64x, sekwencje wideo z kamer stowarzyszonych Omnicast™ zostaną wyeksportowane do wielu plików G64 zamiast do spakowanego pliku G64x. Te pliki G64 będą nosić podpis cyfrowy, jeśli oryginalny film został podpisany.

Do wyświetlania plików G64x i G64 potrzebny jest Security Desk lub Genetec™ Video Player.

Format ASF

Advanced Systems Format (ASF) to opatentowany format danych firmy Microsoft. Ten format obsługuje informacje dźwiękowe i zmienną liczbę klatek na sekundę, ale nie obsługuje metadanych związanych z sekwencją wideo. Informacje o dacie i godzinie również nie są obsługiwane, ale można je nakładać na obrazy wideo podczas procesu eksportowania.

Jeśli sekwencja wideo, którą chcesz wyeksportować, używa różnych rozdzielczości obrazu (CIF, 2CIF, 4CIF itd.), wyeksportowana sekwencja wideo jest zgodna z rozdzielczością obrazu pierwszej liczby klatek na sekundę w źródłowej sekwencji wideo. Ponadto, metadane skojarzone z sekwencją wideo i podpisami cyfrowymi nie są eksportowane. Możesz użyć tego formatu, jeśli musisz wykonać kopię nagrania wideo, aby udostępnić je organom ścigania, swojemu działowi prawnemu lub innym członkom zespołu ochrony.

Podczas jednoczesnego eksportowania wielu sekwencji wideo ASF z obszaru roboczego tworzony jest pojedynczy plik ASX, dlatego można oglądać pliki ASF w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Aby wyświetlić pliki wideo ASF, potrzebny jest program Windows Media Player.

Format MP4

MP4 to standardowy format, który przechowuje audio i wideo i może być odtwarzany na różnych odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player i QuickTime.

Podczas jednoczesnego eksportowania wielu sekwencji wideo MP4 z obszaru roboczego tworzony jest pojedynczy plik ASX, dlatego można oglądać pliki MP4 w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Eksport do MP4 obsługuje formaty wideo H.264 oraz MPEG-4 i format audio AAC. Szyfrowanie strumienia zespolonego, nakładki i podpisy cyfrowe nie są obecnie obsługiwane.