Informacje o okienkach - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Okienko to pojedyncze okno w obszarze roboczym, służące do wyświetlania pojedynczej jednostki. Wyświetlana jednostka to zazwyczaj wideo z kamery, mapa lub cokolwiek o charakterze graficznym. Wygląd okienka zależy od wyświetlanej jednostki.

W okienkach mogą być wyświetlane następujące elementy:
  • Jednostki
  • Informacje o zdarzeniach
  • Wideo na żywo i odtwarzane
  • Obrazy wideo
  • Zdjęcia i dane posiadaczy kart i gości
  • odczyty ALPR
  • Strony internetowe
  • Wtyczki okienka
  • Mapy

Treść jest automatycznie wyświetlana w okienkach, gdy wystąpią zdarzenia związane z monitorowanymi jednostkami. Można także wyświetlać jednostki, przeciągając je do okienka. Okienka Security Desk mają pamięć okienek, co oznacza, że Security Desk zapamiętuje ostatnie 8 jednostki wyświetlane w każdym okienku. Za pomocą poleceń w widżecie okienka można przełączać się do poprzedniej, następnej i początkowej zawartości okienka.

Można kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz okienka, aby wyświetlić polecenia menu okienka.

Na poniższej ilustracji przedstawiono okienko z kamerą.

A Numer ID okienka Numer ID okienka to numer wyświetlany w lewym górnym rogu okienka. Numer ten jednoznacznie identyfikuje każde okienko w obszarze roboczym.

Jeśli numer ID okienka jest niebieski, oznacza to, że monitorowanie zdarzeń jest włączone dla okienka. Jeśli jest czarny, monitorowanie jest wyłączone. Jeśli jest czerwony z wąskim niebieskim paskiem, monitorowanie zdarzeń i alarmów jest włączone dla okienka.

B Pasek narzędzi okienka Przedstawia nazwę jednostki. Gdy wystąpi zdarzenie, informacje związane ze zdarzeniem są również wyświetlane na pasku narzędzi okienka.
C Żółta ramka Wskazuje, że okienko jest wybrane.
D Strumień wideo Strumieniowa transmisja wideo jest wyświetlana w okienku. Kliknij dwukrotnie, aby rozszerzyć okienko na cały obszar roboczy.
E Elementy sterujące wideo w okienku Użyj elementów sterujących wideo w okienku podczas oglądania wideo w okienku.
F Stan zapisywania Stan zapisywania to bieżący stan zapisywania danej kamery. Istnieją cztery możliwe stany zapisywania: Włączone, Wyłączone, Aktualnie nagrywa (odblokowane) i Aktualnie nagrywa (zablokowane). Kolor zielony oznacza brak nagrywania. Kolor czerwony oznacza, że trwa nagrywanie.
G Oś czasu Oś czasu to graficzna ilustracja sekwencji wideo pokazująca momenty wykrycia ruchu i zakładki. Do osi czasu można również dodawać miniatury, aby pomóc użytkownikowi wybrać interesujący go segment.

Użyj osi czasu, aby sterować odtwarzaniem wideo.