Informacje o podglądzie obszaru w Security Desk - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Za pomocą podglądu obszaru możesz szybko znaleźć i wyświetlić wszystkie jednostki w swoim systemie.

Jednostki w podglądzie obszaru są uporządkowane w hierarchii (lub drzewie jednostek) zgodnie z ich logicznymi relacjami z obszarami. Na przykład drzwi prowadzące do obszaru i inne urządzenia znajdujące się w tym obszarze, takie jak kamery, są wyświetlane poniżej tego obszaru w hierarchii jako jednostki podrzędne.

Z podglądu obszaru możesz wykonać następujące czynności:
  • Znaleźć jednostki, które chcesz wyświetlić w obszarze roboczym.
  • Przeciągnąć wiele jednostek z podglądu obszaru do obszaru roboczego.
  • Zmienić nazwy jednostek lokalnych.
  • Przejść do stron konfiguracji jednostki, jeśli masz wymagane przywileje.
A Pole wyszukiwania Wpisz coś w polu Wyszukaj, aby znaleźć jednostki zawierające ten tekst w swojej kategorii, nazwie lub opisie.
B Jednostka systemu Jednostki systemu () nie można wyświetlić w obszarze roboczym.
C Konfiguruj jednostkę Kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę w podglądzie obszaru, a następnie kliknij Konfiguruj jednostkę() , aby przejść do strony konfiguracji tej jednostki w Config Tool. Aby zmienić właściwości jednostki i użyć tego polecenia, musisz mieć przywileje użytkownika.
D Jednostka obszaru Jednostki obszaru () mogą reprezentować koncepcję lub lokalizację fizyczną. Jest to grupowanie logiczne.
E Żółta jednostka Ilekroć nazwa jednostki jest wyświetlana na żółto, oznacza to, że występuje problem z ustawieniami.
F Ikony strzałek Kliknij strzałki w drzewie jednostek, aby wyświetlić lub ukryć jednostki podrzędne.
G Czerwona jednostka Wskazuje, że jednostka jest w trybie offline i serwer nie może się z nią połączyć lub serwer jest w trybie offline.
H Jednostka federacyjna Wszystkie jednostki zaimportowane z systemów federacyjnych są oznaczone żółtą strzałką nałożoną na zwykłą ikonę jednostki (). Są one nazywane jednostkami federacyjnymi.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.