Jak alarmy są wyświetlane w obszarze roboczym Security Desk - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Możesz przeglądać aktywne i historyczne alarmy w obszarze roboczym, w zadaniu Monitorowanie alarmów, Raporty dot. alarmów i w zadaniu Monitorowanie .

W zadaniach Monitorowanie alarmów i Monitorowanie aktywne alarmy są automatycznie wyświetlane w obszarze roboczym, dzięki czemu można przejrzeć szczegóły alarmu i powiązane z nim wideo. W zadaniu Raport dot. Alarmówwszystkie wideo związane z alarmem są wyświetlane w trybie playback. Odtwarzanie rozpoczyna się od momentu uruchomienia alarmu.

Alarmy to często złożone jednostki, ponieważ są dołączone do wielu kamer, drzwi lub obszarów i mogą zawierać kadry zatrzymane. Aby wyświetlić wszystkie dołączone jednostki jednocześnie, należy rozpakować okienko, w którym wyświetlany jest alarm.

Uwaga: Jeśli wyzwolony alarm jest dołączony do jednostki (na przykład drzwi), która jest połączona z kamerami, wówczas w obszarze roboczym najpierw są wyświetlane połączone kamery, a dopiero potem dołączona jednostka.

Poniższy rysunek pokazuje aktywny alarm w okienku obszaru roboczego, w zadaniu Monitorowanie alarmów.

A Źródło alarmu
B Znacznik czasowy alarmu
C Umożliwia przeglądanie wszystkich dołączonych jednostek jednocześnie
D Elementy sterujące wideo w okienku
E Oś czasu
F Nazwa alarmu
G Numer instancji alarmu
H Wyświetla procedurę alarmu, jeśli jest zdefiniowana