O alarmach - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Alarm jest rodzajem jednostki, która opisuje konkretną sytuację problematyczną, która wymaga natychmiastowej uwagi, oraz sposób, w jaki można ją rozwiązać w Security Center. Alarm może np. wskazywać, które jednostki (zwykle kamery i drzwi) najlepiej opisują zaistniałą sytuację, kto musi zostać powiadomiony, jak musi zostać wyświetlony użytkownikowi i tak dalej.

Podstawowe właściwości alarmu to:
Nazwa
Nazwa alarmu
Priorytet
Priorytet alarmu (1-255), w zależności od pilności sytuacji. Alarmy o wyższym priorytecie są wyświetlane najpierw w Security Desk.
Odbiorcy
Użytkownicy, grupy użytkowników i grupy monitorów analogowych, którzy są powiadamiani o wystąpieniu alarmu i są odpowiedzialni za reagowanie na sytuację alarmową.
Tryb transmisji
W jaki sposób odbiorcy alarmu są powiadamiani o alarmie.
Wszyscy na raz
(Domyślnie) Wszyscy odbiorcy są powiadamiani w tym samym czasie, natychmiast po wyzwoleniu alarmu.
Sekwencyjnie
Odbiorcy są powiadamiani indywidualnie, każdy po określonym opóźnieniu (w sekundach) obliczonym od momentu wyzwolenia alarmu. Jeśli odbiorca jest grupą użytkowników, wszyscy członkowie grupy użytkowników są powiadamiani w tym samym czasie.
Załączone jednostki
Jednostki, które pomagają opisać sytuację alarmową (na przykład kamery, obszar, drzwi, procedura alarmowa itp.). Gdy alarm zostanie odebrany w Security Desk, załączone jednostki mogą być wyświetlane kolejno jedna po drugiej lub wszystkie naraz w obszarze roboczym, aby pomóc ocenić sytuację. Jeśli do alarmu załączona jest jednostka złożona, jednostki, które ją tworzą, są również załączone do alarmu. Jeśli na przykład jednostka drzwi jest załączona do alarmu, kamery powiązane z tymi drzwiami są również załączone do alarmu.

Priorytet alarmu

W Security Desk alarmy są wyświetlane w zadaniu Monitorowanie alarmów oraz w zadaniu Monitoring według kolejności priorytetów (jest to oceniane przy każdym otrzymaniu nowego alarmu). Alarm o najwyższym priorytecie jest wyświetlany w okienku nr 1, alarm o kolejnym niższym priorytecie w okienku nr 2 i tak dalej. Jeśli dwa alarmy mają tę samą wartość priorytetu, wyższy priorytet ma najnowszy alarm.

Gdy w Security Desk zostanie odebrany nowy alarm o poziomie priorytetu identycznym lub wyższym niż wyświetlane aktualnie alarmy, przesuwa on pozostałe alarmy w dół listy w okienku.

Gdy alarm zostanie potwierdzony w Security Desk, zwalnia okienko dla alarmów o niższym priorytecie, które mogą wtedy przejść w górę.

Nagrywanie wideo dotyczącego alarmu

W przypadku wyzwolenia alarmu z załączonymi kamerami możesz upewnić się, że nagrywane jest wideo dotyczące alarmu, które będzie dostępne do przyszłego dochodzenia w sprawie alarmu.

Czas nagrywania wideo (zwany gwarantowanym okresem nagrywania) jest określony przez dwa ustawienia:
Czas trwania nagrywania alarmu
Liczba sekund, przez które Archiver nagrywa wideo po wyzwoleniu alarmu. Ta opcja (Automatyczne nagrywanie wideo) jest ustawiana w zakładce Zaawansowane alarmu.
Bufor zapisu
Liczba sekund, przez które Archiver nagrywa wideo, zanim alarm został wyzwolony, aby mieć pewność, że cokolwiek wywołało alarm, zostanie również zarejestrowane. Ta opcja (Czas nagrywania przed zdarzeniem) jest ustawiana w zakładce Archivera Domyślne ustawienia kamery lub osobno dla każdej kamery.
Jeśli alarm zostanie wyzwolony przez zdarzenie kamery (na przykład Usunięto przedmiot), wówczas kamera, która spowodowała zdarzenie, zostaje również podłączona do alarmu i rozpoczyna nagrywanie.
Ważne: Nagrania zależą od harmonogramów archiwizacji. Jeśli nagrywanie jest wyłączone przy wyzwoleniu alarmu, wideo nie zostanie nagrane.