Omówienie komponentów interfejsu użytkownika - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Security Desk ma standardowy interfejs użytkownika w zadaniu Monitoring i większości zadań raportowania, składa się on z czterech głównych części: Podgląd obszaru, Panel raportowy, Obszar roboczy i Elementy sterujące.

A Panel raportowy Wyświetla informacje w formie tabeli z listą zdarzeń, aktywnych alarmów lub wyników zapytań, w zależności od używanego zadania. Informacje mogą pojawiać się w postaci tekstu lub grafiki (zdjęcie posiadacza karty, oś czasu, miniatury itp.).
B Elementy sterujące Zawiera polecenia widgetów związane z wyświetlanym typem jednostki w wybranym okienku w obszarze roboczym.
C Obszar roboczy Umożliwia wyświetlanie i kontrolowanie jednostek w tryb okienka lub tryb mapy.
D Podgląd obszaru Wyświetla listę wszystkich jednostek wchodzących w skład systemu, które można przeciągnąć do obszaru roboczego.
E Ukryj elementy sterujące Kliknij, aby ukryć lub pokazać elementy sterujące.
F Ukryj podgląd obszaru Kliknij, aby ukryć lub pokazać podgląd obszaru.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej.