Omówienie obszaru roboczego zadania raportowania - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Zadania raportowania polegają na generowaniu niestandardowych zapytań dotyczących jednostek, działań i zdarzeń w systemie Security Center na potrzeby dochodzenia lub konserwacji. Większość zadań dochodzeniowych i konserwacyjnych to zadania raportowania.

W tej sekcji omówiono rozmieszczenie zadania raportowania i opisano wspólne elementy większości zadań raportowania. Jako przykładu użyto zadania działania w obszarze. Możesz otworzyć zadanie Działania w obszarze, wpisując jego nazwę w polu Szukaj na stronie głównej.

A Liczba wyników Wyświetla liczbę zwróconych wyników. Ostrzeżenie jest wysyłane, gdy zapytanie zwraca zbyt wiele wierszy. Jeśli tak się stanie, zmień filtry zapytania, aby zmniejszyć liczbę wyników.
B Filtry zapytania Użyj filtrów na karcie Filtry , aby skonfigurować zapytanie. Kliknij nagłówek filtra, aby go włączyć () lub wyłączyć. Nieprawidłowe filtry są wyświetlane jako Ostrzeżenie lub Błąd. Najedź kursorem na filtr, aby zobaczyć, dlaczego jest nieprawidłowy.
C Eksport, drukowanie lub dodawanie do panelu sterowania Kliknij, aby wyeksportować wygenerowany raport, wydrukować go lub dodać raport do panelu sterowania.
D Kolumny i sortowanie wyników Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby wybrać kolumny, które mają być pokazane w panelu raportowym, lub aby skonfigurować niestandardową kolejność sortowania wyników, używając wielu kolumn jako kryteriów sortowania.
E Panel raportowy Wyświetlanie wyników raportu. Przeciągnij element z listy do okienka w obszarze roboczym lub kliknij element prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić więcej opcji związanych z tym elementem, jeśli ma to zastosowanie (np. uruchomienie innego raportu dotyczącego wyniku danego raportu).
F Polecenia okienek Polecenia związane z okienkami obszaru roboczego:
Synchronizuj wideo
Zsynchronizuj wideo wyświetlane w obszarze roboczym.
Wyczyść wszystko
Opróżnij całą zawartość okienek.
Zmień ustawienia widoku okienek
Zmień ustawienia widoku okienek w obszarze roboczym.
G Wygeneruj i zapisz raport Kliknij, aby uruchomić i zapisać raport bezpośrednio w pliku (format PDF, CSV lub Excel). Ten przycisk jest wyłączony, jeśli nie wybrałeś żadnych filtrów zapytań lub jeśli masz nieprawidłowe filtry.
H Generuj raport Kliknij, aby uruchomić raport. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli nie wybrałeś żadnych filtrów zapytań lub jeśli masz nieprawidłowe filtry. Podczas wykonywania zapytania przycisk zmienia się na Anuluj. Kliknij Anuluj, aby przerwać zapytanie.
I Karta Filtry Użyj karty Filtry, aby dostosować i filtrować swoje wyszukiwania. Karta Filtry widoczna jest tylko w zadaniach raportowania.
Uwaga: Kliknij kartę Podgląd obszaru, aby wyświetlić podgląd obszaru, i wybierz jednostki do wyświetlenia w obszarze roboczym.
J Okienka lub wykresy Jeśli raport obsługuje okienka, otwórz widok wykresu za pomocą przycisku przełączania () w prawym górnym rogu zadania. W przeciwnym razie otwórz widok wykresu za pomocą przycisku Wykresy ().
  • Jeśli raport obsługuje okienka: Kliknij przycisk Okienka (), aby wyświetlić widok Okienka pod panelem raportowym.
  • Jeśli raport obsługuje wykresy: Kliknij przycisk Wykresy (), aby wyświetlić widok Wykresy poniżej panelu raportowego.