Prośba o wydanie kart poświadczających - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli nie posiadasz kart poświadczających, możesz poprosić inną osobę o przypisanie ich do posiadaczy karty i gości, którymi zarządzasz.

O tym zadaniu

Możesz poprosić o wydanie karty podczas tworzenia nowego posiadacza karty lub gościa lub po ich utworzeniu. W tej procedurze zakłada się, że już utworzyłeś posiadacza karty lub gościa.

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku posiadaczy karty otwórz zadanie Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty, wybierz posiadacza karty, a następnie kliknij Zmień ().
  • W przypadku gości otwórz zadanie Zarządzanie gośćmi, wybierz gościa, a następnie kliknij Zmień ().
 2. W sekcji Poświadczenie kliknij Dodaj poświadczenie ().
 3. Z menu rozwijanego kliknij Prośba o wydanie karty.
 4. W oknie dialogowym Prośba o wydanie karty wybierz jeden z powód, dla którego wnioskujesz o kartę.
  Uwaga: Powody dotyczące prośby o wydanie karty pojawiają się tylko wtedy, jeśli administrator stworzył listę możliwych powodów w Config Tool.
 5. Z rozwijanej listy Szablon identyfikatora wybierz szablon odznaki.
  Wybierz szablon identyfikatorów tylko jeśli chcesz, aby został wydrukowany identyfikator.
  Zostanie wyświetlony podgląd wydruku identyfikatora.
 6. W opcji Aktywuj wybierz, kiedy aktywować poświadczenie.
  Nigdy
  Poświadczenie nie zostanie nigdy aktywowane.
  Po rejestracji
  Po tym, jak inny użytkownik odpowiedział na prośbę o wydanie karty.
  Włącz
  Wybierz konkretną datę, aby aktywować poświadczenie.
 7. Jeśli chcesz otrzymać wiadomość e-mail po wydrukowaniu poświadczeń, wybierz opcję Wyślij do mnie e-mail, gdy karta będzie gotowa.
  Uwaga: Aby ta opcja działała, użytkownik musi mieć prawidłowy adres e-mail.
 8. Kliknij OK.
  Poświadczenia są oznaczone trybem prośba o wydanie karty w toku w sekcji Poświadczenia w oknie posiadacza karty lub gościa.
 9. Kliknij Zapisz.

Wyniki

Ikona Prośba o wydanie karty () pojawi się w panelu powiadomień.