Przegląd zadania Monitorowanie alarmów w Security Center - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Używaj zadania Monitorowanie alarmów, aby monitorować i reagować na aktywne alarmy w czasie rzeczywistym, a także przeglądać wcześniejsze alarmy.

Poniższy rysunek pokazuje zadanie Monitorowanie alarmów.

A Ikona monitorowania alarmów zmienia kolor na czerwony, gdy występuje aktywny alarm. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć zadanie Monitorowanie alarmów.
B Dodatkowe polecenia dotyczące alarmów.
  • Rozpocznij automatyczne przewijanie alarmów.
  • Wyzwól alarm.
  • Wymuś potwierdzenie wszystkich alarmów.
  • Ustaw opcje filtra alarmów.
C Aktualne alarmy są wymienione na liście alarmów. Aby zmienić wyświetlane kolumny, kliknij nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Wybierz kolumny. Wybierz Grupuj wg, aby skonfigurować grupowanie i kolejność sortowania listy alarmów.

Kliknij alarm prawym przyciskiem myszy, aby przejść do strony konfiguracji alarmu lub jego jednostki źródłowej.

D Polecenia do sterowania aktywnymi alarmami. Kliknij listę rozwijaną Potwierdź, aby wyświetlić wszystkie dostępne polecenia.
E Wideo alarmu w okienku. Wideo jest wyświetlane z kolorową nakładką ze szczegółami alarmu.