Przeglądanie wyeksportowanych plików w przeglądarce plików wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Za pomocą zadania przeglądarka plików Wideo możesz wyszukiwać i odtwarzać wyeksportowane pliki wideo G64 i G64x oraz sprawdzać, czy są autentyczne.

O tym zadaniu

Nie musisz być zalogowany w Security Centeraby korzystać zprzeglądarki plików Wideo. Jest to pomocne, jeśli chcesz wyświetlić ważny plik wideo, ale nie możesz się zalogować.
Wskazówka: Dwukrotne kliknięcie wyeksportowanego pliku w przeglądarce Windows, automatycznie otwiera nowe zadanie przeglądarka plików wideo w Security Desk. Możesz także przeciągnąć plik z Eksploratora Windows bezpośrednio do okienka w Security Desk.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie przeglądarka plików wideo.
 2. W Selektorze, wybierz folder.
  Jeśli folder zawiera pliki wideo, są one wymienione w panelu raportowym z następującymi informacjami:
  Nazwa pliku
  Nazwa pliku wideo.
  Kamera
  Nazwa kamery, z której pochodzi wideo.
  Początek
  Czas rozpoczęcia sekwencji wideo zawartej w pliku.
  Koniec
  Czas zakończenia sekwencji wideo zawartej w pliku.
  Strefa czasowa
  Strefa czasowa kamery.
  Długość
  Długość sekwencji wideo (Czas zakończenia minus Czas rozpoczęcia).
  Rozmiar pliku
  Rozmiar pliku wideo.
  Podpis cyfrowy
  Wskazuje, czy plik wideo jest podpisany cyfrowo.
  Szyfrowanie
  Wskazuje, czy plik wideo jest zaszyfrowany. Jeśli plik jest zaszyfrowany, musisz go odszyfrować, aby móc go wyświetlić.
  Data zmiany
  Data ostatniej zmiany pliku wideo.
 3. Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij plik wideo z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Odtwarzanie wybranej sekwencji rozpocznie się natychmiast, a nazwa pliku i znacznik czasu odtwarzania zostaną wyświetlone. Czas na osi czasu zawsze reprezentuje czas lokalny nagranego wideo.
  Uwaga: Podczas przeglądania wyeksportowanego pliku nie można przełączyć się na wideo na żywo, ponieważ Security Desk nie wie, z którą kamerą jest skojarzony plik.