Przypisywanie tymczasowych zasad dostępu do posiadaczy karty - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Aby uwzględnić sezonowych posiadaczy karty, takich jak studenci zarejestrowani na semestr, lub stali posiadacze karty, którzy potrzebują krótkoterminowego dostępu do ograniczonego obszaru, możesz utworzyć i przypisać tymczasowe zasady dostępu.

O tym zadaniu

Tymczasowa zasada dostępu to zasada dostępu, która ma czas aktywacji i wygaśnięcia. Tymczasowe zasady dostępu są przydatne w sytuacjach, w których stali posiadacze kart muszą mieć tymczasowy lub sezonowy dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie. Te zasady dostępu są automatycznie usuwane siedem dni po wygaśnięciu, aby uniknąć zaśmiecania systemu.
Uwaga: Z zadania Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty można przypisać tymczasową zasadę dostępu tylko do jednego posiadacza karty na raz. Aby przypisać tymczasową zasadę dostępu do wielu posiadaczy karty lub do grupy posiadaczy karty, należy zaktualizować właściwości zasady dostępu z Config Tool.

Procedura

 1. W zadaniu Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty wybierz posiadacza karty, a następnie kliknij Zmień ().
 2. Kliknij kartę Zasady dostępu() > dodaj ().
  Zostanie otwarte okno dialogowe z listą zasad dostępu, które nie są jeszcze przypisane do tego posiadacza karty.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz istniejącą tymczasową zasadę dostępu () i kliknij Dodaj .
  • Kliknij Tymczasowa zasada dostępu ().

   Zostanie otwarty kreator tworzenia tymczasowych zasad dostępu.

 4. Na stronie Podstawowe informacje wprowadź nazwę i opis zasady, a następnie kliknij Dalej.
 5. Na stronie Informacje o zasadzie dostępu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Użyj istniejącej zasady dostępu jako szablonu, a następnie wybierz z rozwijanej listy Zasada dostępu zasadę dostępu, której chcesz użyć jako szablonu.

   Harmonogram i powiązane jednostki zostaną skopiowane do tymczasowej zasady dostępu.

  • Kliknij Określ niestandardowe parametry dostępu i podaj następujące informacje:
   Dostęp do
   Rozwiń podgląd obszaru i wybierz jednostki, którym chcesz przyznać dostęp.
   Aktywacja
   Data i godzina aktywacji lub kiedy zaczyna obowiązywać harmonogram zasady.
   Wygaśnięcie
   Data i godzina wygaśnięcia lub kiedy przestaje obowiązywać harmonogram zasady.
   Harmonogram
   Wybierz, kiedy ta zasada dostępu jest aktywna.
 6. Kliknij Dalej > Utwórz.
  Tymczasowa zasada dostępu () zostaje utworzona i przypisana do posiadacza karty.
 7. Kliknij Zapisz.

Co dalej

(Opcjonalnie) Przypisz utworzoną tymczasową zasadę dostępu do innych posiadaczy karty.