Przypisywanie zasad dostępu do posiadaczy karty - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Aby przyznać lub odmówić posiadaczowi karty dostępu do obszarów, drzwi i wind, należy przypisać do nich zasady dostępu.

Zanim rozpoczniesz

Utwórz zasady dostępu w Config Tool (patrz Security Center Podręcznik administratora).

O tym zadaniu

Możesz przypisać zasady dostępu podczas tworzenia posiadaczy karty lub po ich utworzeniu. W tej procedurze zakłada się, że posiadacz karty został już utworzony.
Zapamiętaj: Zasady dostępu należy przypisywać do grup posiadaczy karty raczej niż poszczególnych posiadaczy karty. Przypisywanie zasad dostępu do poszczególnych posiadaczy karty tylko jako środek tymczasowy. Przy jego zbyt częstym stosowaniu system kontroli dostępu może być wkrótce trudny w zarządzaniu. Jeśli chcesz udzielić posiadaczowi karty tymczasowego lub krótkoterminowego dostępu, utwórz tymczasową regułę dostępu.

Procedura

 1. W zadaniu Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty wybierz posiadacza karty, a następnie kliknij Zmień ().
 2. Kliknij kartę Zasady dostępu() > dodaj ().
  Zostanie otwarte okno dialogowe z listą zasad dostępu, które nie są jeszcze przypisane do tego posiadacza karty.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 4. Wybierz zasadę dostępu z listy.
  Harmonogram mający zastosowanie do zasady dostępu jest pokazany w postaci siatki po prawej stronie. Każdy blok czasowy reprezentuje 30 minut. Zielone obszary wskazują okresy, w których zasada przyznaje dostęp. Czerwone obszary wskazują okresy, w których zasada odmawia dostępu. Szare obszary nie są określone w harmonogramie, co jest równoważne z odmową dostępu. Jeśli jest to tymczasowa zasada dostępu (), podane są czasy aktywacji i wygaśnięcia. Obszary, drzwi i windy, z którymi powiązana jest zasada, są wymienione na dole.

 5. Aby wyświetlić częściowy (zakreskowany) blok czasu w minutach, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
 6. Aby przypisać kolejną zasadę dostępu do posiadacza karty, kliknij .
 7. Aby usunąć zasadę dostępu przypisaną bezpośrednio do posiadacza karty, kliknij .
  Nie można usunąć zasady Wszystkie otwarte ani zasady Blokada.
 8. Kliknij Zapisz.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.