Ręczne przekazywanie alarmów innym użytkownikom - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli otrzymasz ważny alarm i chcesz, aby zobaczył go ktoś inny, możesz ręcznie przesłać alarm do tej osoby za pomocą zadań Monitorowanie alarmów, Monitoring i Raportowanie alarmów.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że posiadasz przywilej użytkownika Przekazywanie alarmów.

O tym zadaniu

Przekazanie alarmu nie usuwa go z obszaru roboczego. Alarm jest przekazywany do wybranego użytkownika i jeden z użytkowników musi potwierdzić alarm.

Procedura

  1. Pod listą alarmów lub w widżecie alarmów kliknij Przekaż dalej alarm().
  2. W oknie dialogowym Wybierz odbiorców alarmu wybierz docelowego użytkownika lub grupę użytkowników.
  3. (Opcjonalnie) Napisz wiadomość, która zostanie wysłana z przekazanym alarmem.
  4. Kliknij Przekaż dalej alarm