Ręczne wyzwalanie alarmów - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Aby przetestować właśnie utworzony alarm lub jeśli wystąpi sytuacja krytyczna i chcesz aktywować alarm, możesz wyzwolić alarm ręcznie.

Zanim rozpoczniesz

  • Alarm musi być skonfigurowany w Config Tool.
  • Alarmu nie można ustawić w tryb obsługi technicznej.
  • Jeśli chcesz wyzwolić alarmy z zadania Monitoring, musisz włączyć monitorowanie alarmów.

Procedura

  1. Na stronie głównej otwórz zadanie Monitorowanie alarmów lub zadanie Monitoring.
  2. Kliknij pozycję Wyzwól alarm().
  3. Z listy wybierz alarm, a następnie kliknij Wyzwól alarm.

Wyniki

Wszyscy wstępnie skonfigurowani odbiorcy alarmów otrzymują alarm, jeśli są zalogowani do Security Desk.