Rozpakowywanie zawartości w okienkach - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Gdy jednostka jest wyświetlana w okienku, z którym są powiązane inne jednostki, możesz rozpakować jednostkę i wyświetlić wszystkie dołączone jednostki w osobnych okienkach.

O tym zadaniu

Jednostki z załączonymi więcej niż dwiema jednostkami są nazywane jednostkami złożonymi (na przykład drzwi, z którymi jest powiązanych wiele kamer). Jeśli monitorujesz drzwi i przy drzwiach wystąpi zdarzenie, wyświetlana jest tylko pierwsza kamera, ponieważ powiązanych kamer jest spakowanych. Po rozpakowaniu drzwi możesz wyświetlić wszystkie kamery w osobnych okienkach.
Ograniczenie: Jest to ograniczone do maksymalnie 16 nierozpakowanych elementów.

Procedura

 1. Wybierz okienko, w którym wyświetlana jest jednostka złożona.
 2. Obok nazwy jednostki na pasku narzędzi okienka kliknij .
 3. W menu rozwijanym kliknij jedną z następujących opcji:
  • Załączona kamera (w przykładzie Główne wejście lub Przedni korytarz).
  Rozpakuj
  Wyświetl wszystkie jednostki załączone do wybranej jednostki w osobnych okienkach.
  Rozpocznij przełączanie
  Przełączaj cyklicznie jednostki załączone do jednostki zbiorczej w okienku. Czas wyświetlania każdej jednostki można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje.
  Uwaga: Jeśli do jednostki złożonej załączona jest kamera PTZ i zaczniesz sterować kamerą PTZ, przełączanie zatrzyma się. Możesz kliknąć Rozpocznij przełączanie ponownie po zakończeniu sterowania kamerą PTZ.
 4. Aby ponownie spakować okienka po zakończeniu wyświetlania wymaganych jednostek, kliknij Spakuj () w lewym górnym rogu okienka.

Przykład

Drzwi głównego wejścia są powiązane z dwiema kamerami: kamerą Główne wejście i kamerą Przedni korytarz. Zdarzenie Odmowa dostępu występuje przy głównych drzwiach i jest wyświetlane w okienku. Ponieważ okienko jest spakowane, do momentu rozpakowania zawartości okienka wyświetlana jest tylko pierwsza kamera (Wejście główne).

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.