Sposób generowania raportów w Security Desk - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Tworzenie niestandardowych zapytań dotyczących jednostek, działań i zdarzeń w systemie Security Center na potrzeby dochodzenia lub konserwacji odbywa się poprzez generowanie raportów.

W poniższym przykładzie przedstawiono podstawowe kroki generowania raportu za pomocą zadania Szczegóły przechowywania archiwów.

1 Skonfiguruj filtry zapytań dla raportu.
2 Wybierz datę i czas. Zielona dioda LED wskazuje prawidłowy przedział czasowy.
NOTE: W zależności od używanego zadania raportowania ten filtr może mieć nazwę Znacznik czasu lub Wyzwolenie alarmu .
3 Wygeneruj raport. Maksymalna liczba wyników raportu, które można otrzymać w Security Center, wynosi 10 000.
4 Uruchom i zapisz raport bezpośrednio w pliku.
5 Zapisz wyniki, eksportując lub drukując raport.
6 Przeanalizuj wyniki w widoku wykresu.
7 Wyniki zapytania są wymienione w panelu raportowym. Kliknij dwukrotnie wynik, aby wyświetlić go w obszarze roboczym.
8 Zareaguj na wyniki, eksportując lub chroniąc ważne pliki wideo.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o generowaniu raportów.