Tryby wideo na żywo i odtwarzanie - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Podczas wyświetlania kamery w obszarze roboczym możesz przełączać się między trybami wideo na żywo i odtwarzanie z osi czasu lub z widżetu kamery w panelu Elementy sterujące.

Korzystając z widżetu kamery, możesz zatrzymywać, przewijać do tyłu lub natychmiast odtwarzać wideo. Po zakończeniu oglądania powtórki możesz wrócić do wideo na żywo. Podczas wyświetlania kamery bieżący tryb wideo jest wyświetlany w prawym dolnym rogu okienka.

Podczas oglądania wideo na żywo podany jest aktualny stan zapisywania kamery:
  • Zielony z czerwoną kropką () - kamera aktualnie nagrywa.
  • Zielony () - kamera aktualnie nie nagrywa.
Podczas oglądania odtwarzanego wideo wyświetlany jest znacznik daty i godziny nagrania. Znacznik daty/godziny może być wyświetlany w trybie bezwzględnym lub względnym. Kliknij znacznik daty/godziny, aby przełączać się między dwoma trybami wyświetlania.
  • Nakładka znacznika daty/godziny w trybie względnym.
  • Nakładka znacznika daty/godziny w trybie bezwzględnym.

Jak określa się tryb wideo

Jeśli zdecydujesz się wyświetlić inną kamerę w obszarze roboczym, domyślnie tryb wideo jest dziedziczony z aktualnie wybranego okienka. Na przykład, jeśli wybrane okienko wyświetla odtwarzane wideo, to po dodaniu kamery do nowego okienka wyświetla ono również odtwarzane wideo.

Jeśli aktualnie wybrane okienko nie wyświetla kamery, dziedziczony tryb wideo zależy od typu zadania. Domyślny tryb wideo dla zadań Monitoringu to wideo na żywo. Domyślny tryb wideo dla zadań dochodzeniowych to odtwarzanie wideo.

Stany odtwarzania wideo

Podczas wyświetlania odtwarzanego wideo w stanie innym niż normalne odtwarzanie (1x), w lewym dolnym rogu obrazu pojawia się niebieska nakładka. Na poniższym rysunku odtwarzane wideo jest przewijane do tyłu z 10-krotną (10x) prędkością.

Możliwe stany odtwarzania
Pauza
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Szybkie odtwarzanie do przodu (2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x lub 100x)
Odtwarzanie wstecz (-2x, -4x, -6x, -8x, -10x, -20x, -40x lub -100x)

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.