Umożliwianie dostępu przez drzwi - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Aby odblokować drzwi lub anulować harmonogramy blokowania i odblokowania dostępu, można użyć widżetu Drzwi do kontrolowania dostępu przez drzwi. Widżet drzwi jest włączony, gdy jednostka drzwi jest wyświetlana w wybranym okienku obszaru roboczego.

O tym zadaniu

 • Aby przycisk Nadpisz harmonogramy odblokowywania w widżecie Drzwi został włączony, musisz mieć uprawnienie Modyfikuj właściwości drzwi i uprawnienie Nadpisz harmonogramy odblokowywania.
 • Drzwi z kontrolą dostępu są domyślnie zablokowane, chyba że używany jest harmonogram odblokowania dostępu. Tylko posiadacze karty z prawidłowymi poświadczeniami mogą je otworzyć. Kiedy drzwi są wyświetlane w okienku obszaru roboczego, ikona jednostki drzwi na pasku narzędzi okienka zmienia się w czasie rzeczywistym, aby odzwierciedlić, czy drzwi są fizycznie otwarte () lub zamknięte ().
 • Jeśli do drzwi nie jest przypisana żadna kamera, w okienku obszaru roboczego zostanie wyświetlony statyczny obraz otwartych drzwi. Na poniższej ilustracji przedstawiono otwarte drzwi i odpowiadającą im ikonę drzwi:

Procedura

 1. Z zadania Monitoring wybierz okienko, które przedstawia drzwi.
  Widżet Drzwi jest wyświetlany w panelu Elementy sterujące.
 2. W widżecie drzwi wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby odblokować drzwi i tymczasowo umożliwić dostęp, kliknij Odblokuj ().

   Czas trwania dostępu jest konfigurowany przez administratora systemu. Widżet pokazuje, że drzwi są otwarte i odblokowane.

  • Aby nadpisać harmonogram odblokowania dostępu drzwi, kliknij Zastąp harmonogramy odblokowywania () i wybierz jedną z następujących opcji:
   Odblokowane do konserwacji
   Odblokuj drzwi na czas nieokreślony w celu konserwacji. Ta opcja wymaga uprawnienia Tryb Serwisowanie dla drzwi. Aby anulować zastąpienie innym harmonogramem, kliknij w widżecie drzwi.
   Tymczasowo zastąp harmonogram odblokowania dostępu
   Zablokuj () lub odblokuj () drzwi na określony czas, w tej chwili lub w przyszłości. Dzięki tej opcji drzwi powracają do swojego normalnego stanu po upływie określonego czasu.
 3. Kliknij OK.

Przykład

Podczas ustawiania harmonogramu odblokowania dostępu drzwi administrator Security Center może zaprogramować drzwi tak, aby umożliwić wszystkim dostęp w określonych godzinach dnia, na przykład kiedy dyżuruje pracownik recepcji. Jeśli posiadasz uprawnienia, możesz anulować te harmonogramy odblokowania dostępu, blokując drzwi w okresie, kiedy mają być odblokowane, lub odblokowując drzwi w okresie, kiedy mają być zablokowane.