Widżet PTZ - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Widżet PTZ służy do wykonywania operacji obracania, przechylania i zoomowania wyświetlanej kamery. Pojawia się w panelu Sterowanie, gdy wybrane okienko wyświetla kamerę obsługującą PTZ ().

Ważne: Nie wszystkie kamery PTZ obsługują wszystkie polecenia PTZ. Jeśli jeden lub więcej przycisków PTZ jest wyszarzonych, kamera PTZ, z którą pracujesz, nie obsługuje tego polecenia.

Przycisk/litera Polecenie Opis
A Strzałki kierunkowe Obróć silnik PTZ za pomocą ośmiu strzałek kierunkowych.
B Suwak prędkości Dostosuj prędkość silnika PTZ.
C Powiększ/pomniejsz Powiększanie i pomniejszanie za pomocą poleceń plus (+) i minus (-).
D Przyciski szybkiego dostępu Przemieść silnik PTZ do jednego z ośmiu ustawień szybkiego dostępu PTZ.
E Ustawienia wstępne Wybierz ustawienie wstępne z listy rozwijanej, aby przemieścić silnik PTZ do tego ustawienia wstępnego, zapisz nowe położenie ustawienia wstępnego lub zmień nazwę ustawienia wstępnego.
F Wzorce Wybierz wzorzec PTZ z listy rozwijanej, aby uruchomić wzorzec PTZ (seria ustawień wstępnych lub zarejestrowanych ruchów PTZ), zapisz nowy wzorzec lub zmień nazwę wzorca.
G Zaprogramowane trasy Wybierz polecenie pomocnicze z listy rozwijanej, aby uruchomić lub zatrzymać polecenie pomocnicze, lub zmień nazwę polecenia.
Zablokuj PTZ Zablokuj silnik PTZ, abyś tylko ty mógł kontrolować PTZ.
Przełącz na tryb zaawansowany Otwórz menu trybu zaawansowanego PTZ.
Ostrość blisko Ostrość PTZ blisko.
Ostrość daleko Ostrość PTZ daleko.
Otwórz przysłonę Ręczne sterowanie przysłoną (otwórz przysłonę).
Zamknij przysłonę Ręczne sterowanie przysłoną (zamknij przysłonę).
Pozycja wyjściowa PTZ Przejdź do pozycji wyjściowej (domyślnej) PTZ.
Obróć Obróć silnik PTZ o 180 stopni.
Menu wł./wył. Otwórz menu PTZ. Ta opcja dotyczy tylko analogowych kamer PTZ.
Specyficzne polecenia Użyj poleceń specyficznych dla danego modelu kamery.
Przejdź do ustawienia wstępnego Przejdź do wstępnie ustawionej pozycji wybranej z listy rozwijanej.
Zapisz
Zapisz ustawienie wstępne wybrane z listy rozwijanej, używając bieżącej pozycji PTZ.
Wyczyść ustawienie wstępne
Usuń pozycję PTZ z ustawienia wstępnego.
Uruchom wzór Uruchom wzór PTZ wybrany z listy rozwijanej. Możesz kliknąć dowolne ustawienie wstępne przycisku PTZ, aby zatrzymać wzór.
Zmień nazwę
Zmień nazwę wybranego ustawienia wstępnego, wzoru lub urządzenia pomocniczego.
Nagraj wzór
Nagraj nowy wzór PTZ.
Wyczyść ustawienia widoku
Wyczyść ustawienia widoku.
Uruchom polecenie pomocnicze Uruchom polecenie pomocnicze PTZ (na przykład pióro wycieraczki).
Zatrzymaj polecenie pomocnicze Zatrzymaj polecenie pomocnicze PTZ.
Zmień nazwę Zmień nazwę wybranego ustawienia wstępnego, wzoru lub urządzenia pomocniczego.