Widżet kamery - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Widżet kamery pojawia się w panelu Sterowanie, gdy aktualnie wybrane okienko wyświetla kamerę.

Przyciski wyświetlane w widżecie kamery zmieniają się w zależności od wykonywanego zadania i typu kamery. Na przykład, jeśli kamera wyświetlana w okienku przesyła strumieniowo wideo na żywo, znajdziesz jeden zestaw przycisków. Jeśli kamera wyświetlana w okienku odtwarza nagranie, niektóre przyciski się zmieniają. Jeśli kamera obsługuje dźwięk, przyciski dźwięku pojawiają się, w przeciwnym razie są wyszarzone.

Poniższe dwa obrazy pokazują widżet kamery, gdy w okienku wybrane jest wideo na żywo bez dźwięku i gdy w okienku wybrane jest wideo z dźwiękiem.

  

Polecenia widżetu kamery opisano poniżej:

Przycisk Polecenie Opis
Przeskocz do tyłu1 Przeskocz do tyłu. Każde kliknięcie tego przycisku powoduje, że odtwarzanie nagrania przeskakuje do tyłu o 15 sekund. Tę wartość można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje.
Przewiń 1 Przewiń nagranie do tyłu. Każde kliknięcie tego przycisku zmienia prędkość odtwarzania do tyłu od - 1x do -2x, -4x, -6x, -8x, -10x, -20x, -40x, -100x. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przywrócić odtwarzanie do 1x (normalna prędkość) w kierunku do przodu.
Poprzednia klatka1 Cofnij wideo o jedną klatkę. Możesz również użyć pokrętła jog, aby osiągnąć ten sam rezultat. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wideo jest zatrzymane.
Pauza1 Zatrzymaj odtwarzanie na bieżącej klatce.
Odtwarzaj1 Odtwórz nagranie z normalną prędkością (1x).
Następna klatka1 Przewiń wideo o jedną klatkę. Możesz również użyć pokrętła jog, aby osiągnąć ten sam rezultat. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wideo jest zatrzymane.
Przewiń1 Przewiń odtwarzanie do przodu. Każde kliknięcie tego przycisku zwiększa prędkość odtwarzania od 1x do 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x. Kliknij przycisk Odtwórz, aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania (1x).
Przeskocz do przodu1 Przeskocz do przodu. Każde kliknięcie tego przycisku powoduje, że odtwarzanie nagrania przeskakuje do przodu o 15 sekund. Tę wartość można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje.
Przełącz na transmisję na żywo1 Przełącz wyświetlane obrazy z odtwarzania na wideo na żywo.
Nagrywanie włączone (Jednolity czerwony) Kamera obecnie jest w trybie nagrywania. Kliknij, aby zatrzymać nagrywanie.
Nagrywanie włączone (Miga na czerwono) Kamera obecnie nagrywa, ale czas nagrywania dobiega końca (pozostało 30 sekund). Kliknij, aby ustawić timer na kolejne pięć minut.
Nagrywanie włączone (zablokowane przez system) Kamera nagrywa obecnie i jest sterowana przez konfigurację systemu. Nie można zakończyć nagrywania kliknięciem.
Nagrywanie wyłączone Kamera obecnie nie nagrywa. Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie. Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie po pięciu minutach. Możesz także zatrzymać nagrywanie ręcznie.

Jeśli kamera jest również sterowana przez Auxiliary Archiver, możesz ręcznie rozpocząć nagrywanie w Auxiliary Archiver, klikając prawym przyciskiem myszy przycisk stanu zapisywania, wybierając Nagranie pomocnicze, a następnie klikając przycisk nagrywania () obok nazwy roli Auxiliary Archiver.

Nagrywanie wyłączone (zablokowane przez system) Kamera nie nagrywa obecnie i jest sterowana przez konfigurację systemu. Nie można rozpocząć nagrywania kliknięciem.
Problem z nagrywaniem Wystąpił problem z nagrywaniem przez kamerę. Problem może wynikać z błędu zapisu na dysk, błędu zapisu do bazy danych Archivera lub z faktu, że kamera nie przesyła strumieniowo wideo wtedy, kiedy powinna. Jeśli zobaczysz ten błąd, skontaktuj się z Administratorem systemu, aby rozwiązać problem.
Zwolnione tempo1 Przełącz między normalną prędkością odtwarzania (1x) a odtwarzaniem w zwolnionym tempie (1/8x). W trybie zwolnionym kliknij przycisk Przewiń do przodu do przodu lub Przewiń do tyłu, aby zmienić prędkość odtwarzania z 1/8x na 1/4 x, 1/3 x, 1/2 x, w dowolnym kierunku.
Odtwarzanie w pętli Utwórz odtwarzanie w pętli. Po kliknięciu tego przycisku na każdym końcu osi czasu pojawiają się dwa znaczniki osi czasu (). Kliknij i przeciągnij znaczniki nad osią czasu, aby wskazać punkt początkowy i końcowy odtwarzania w pętli.
Suwak prędkości Przeciągnij suwak w prawo, aby przyspieszyć odtwarzanie do 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x. Przeciągnij suwak w lewo, aby wymusić odtwarzanie wstecz z prędkością -2x, -4x, -6x, -8x, -10x, -20x, -40x, -100x.
Suwak prędkości (ograniczonej) Taki sam jak suwak prędkości powyże, z tym wyjątkiem, że odtwarzanie wstecz jest ograniczone do prędkości: -10x, -20x, -40x, -100x. Suwak ograniczonej prędkości jest używany w kamerach stowarzyszonych Omnicast™ 4.x, które nie obsługują wszystkich prędkości przewijania 2.
Pokrętło do przewijania Zastępuje suwak prędkości, gdy wideo jest zatrzymane. Użyj go do odtwarzania klatka po klatce zarówno do przodu, jak i wstecz.
Przejdź do określonego momentu w czasie1 Otwórz okno przeglądarki i przejdź do dokładnej daty i godziny w nagraniu.
Szybkie wyszukiwanie Otwiera okno dialogowe Szybkie wyszukiwanie
Włącz wizualne monitorowanie1 Śledź osobę lub obiekt poruszający się w różnych kamerach z tego samego okienka.
Eksportuj wideo1 Security Center Utwórz samodzielne pliki wideo, które można odtwarzać bez połączenia z Directory.
Zapisz migawkę1 Zapisz bieżącą klatkę wideo jako plik obrazu.
Poprzednia zakładka1 Przejdź do poprzedniej zakładki.
Dodaj zakładkę1 Dodaj zakładkę do wideo.
Następna zakładka1 Przejdź do następnej zakładki.
Posłuchaj1 Włącz głośnik. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy kamera obsługuje dźwięk.
Wyłącz słuchanie1 Wyłącz głośnik. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy kamera obsługuje dźwięk.
Mów1 Włącz mikrofon. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy kamera obsługuje dźwięk.
Przestań mówić Wyłącz mikrofon. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy kamera obsługuje dźwięk.
Przełącz zoom cyfrowy Zastosuj 2-krotny zoom cyfrowy do obrazu. Następnie w okienku można wykonać dalsze korekty zoomu cyfrowego.
Pokaż właściwości strumienia Wyświetl właściwości wybranego strumienia wideo.
Ustawienia wstępne zoomu cyfrowego Po zastosowaniu zoomu cyfrowego w wybranym okienku kliknij ten przycisk, aby dodać ustawienie wstępne zoomu cyfrowego do bieżącej pozycji obrazu z kamery.

1 Jeśli przytrzymasz Ctrl+Shift po kliknięciu polecenia, polecenie dotyczy wszystkich kamer wyświetlanych w obszarze roboczym.

2 Uwaga: okres użytkowania Omnicast 4.8 dobiegł końca. Więcej informacji można znaleźć na stronie Cykl życia produktów Genetec™.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.