Wyświetlanie archiwów plików wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Korzystając z raportu Archiwa, możesz wyszukiwać i wyświetlać archiwalne pliki wideo, według poszczególnych kamer i zakresu czasowego.

O tym zadaniu

Jeśli wystąpi ważne zdarzenie związane z bezpieczeństwem, w raporcie Archiwa możesz wykonać następujące czynności:
 • Odszukać dostępne archiwa plików wideo z określonego przedziału czasu lub z określonej kamery w określonym terminie.
 • Przeszukiwać archiwa plików wideo, aby przejrzeć wybrane nagranie.
 • Eksportować nagranie wideo, aby udostępnić je współpracownikom lub organom ścigania.
 • Pobrać pliki archiwalne z chmury zapisane w pamięci długoterminowej.

Procedura

 1. Na stronie głównej Security Desk, otwórz zadanie Archiwa.
 2. Kliknij kartę Filtry i wybierz kamery, które chcesz przeglądnąć.
 3. Przeszukuj archiwa wideo według daty lub zakresu czasu:
  • Aby przeszukać archiwa wideo według daty:

   1. Kliknij kartę Wszystkie dostępne, a następnie wybierz kamery, które chcesz przejrzeć.

    Wszystkie dni z archiwalnych plików wideo dla wybranych kamer, są wyświetlane według miesiąca i dnia.

   2. Aby wyświetlić przedział czasu dla każdego dnia, dla którego istnieją archiwa plików wideo, kliknij .
   3. Wybierz datę.
  • Aby przeszukać archiwa według zakresu czasu:
   1. Kliknij filtr Kamery i wybierz kamery, które chcesz przeglądnąć.
   2. Kliknij zakładkę Zakres czasowy i ustaw zakres czasu.
 4. Wybierz zaawansowane opcje trybu wyświetlania.
  Uwaga: Pole W trybie wyświetlania wymuś odstępy dłuższe niż może być skonfigurowane według ilości sekund, minut, godzin lub dni.
 5. Wyszukaj źródło.
  Możliwe źródła to m.in:
  • Role Archivera
  • role Pomocnicznego Archivera
  • rola Cloud Playback
  • Omnicast™ Federation™ role
  • Security Center Federation™ role
 6. Kliknij Generuj raport.
  Powiązane nagrania wideo są wymienione w panelu raportowym:
  • W przypadku wyszukiwania według daty, wyświetlane są godziny w wybranym dniu, w którym dostępne jest wideo.
  • W przypadku wyszukiwania według kryterium zakresu czasu, wyświetlane są tylko kamery z powiązanymi archiwalnymi plikami wideo, a nagłówek kolumny Podgląd zmienia się w linijkę z osią czasu.
   Uwaga: Jeśli w wynikach raportu znajdują się kamery z różnych stref czasowych, a system wyświetla czas na podstawie strefy czasowej każdego urządzenia, linijka osi czasu jest ukryta.
  • Jeśli wyszukiwano według kryterium zakresu czasu, można przytrzymać klawisz Ctrl i użyć scroll'a, aby powiększyć lub pomniejszyć linijkę osi czasu.
   Uwaga: Nie można powiększać zakresu czasu poza pierwotne zapytanie. Aby przejrzeć szerszy zakres czasu, wygeneruj nowe zapytanie.

  Kolumna Podgląd pokazuje, gdzie wideo jest dostępne w sekwencji każdej kamery. Możesz najechać kursorem na oś czasu, aby zobaczyć określone znaczniki czasowe.

 7. Aby wyświetlić sekwencję wideo w okienku, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij element z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Rozpocznie się odtwarzanie wybranej sekwencji.
  Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat Obecnie brak dostępnego wideo, sprawdź czy posiadasz:
  • Ważny certyfikat, jeśli strumień wideo jest zaszyfrowany.
  • Wymagane uprawnienia, aby zobaczyć widok z tej konkretnej kamerę. Być może kamera jest zablokowana, a wgląd w jej archiwa wymaga specjalnych uprawnień,
 8. Aby móc sterować nagraniem wideo, użyj widżetu Kamera.
 9. Aby wyeksportować ważne wideo archiwalne, wybierz element w panelu raportów i kliknij Eksportuj ().
 10. Aby pobrać wideo archiwalne z długoterminowego przechowywania w chmurze, wybierz element w okienku raportów i kliknij Pobierz pliki archiwalne z chmury ().

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.