Wyświetlanie wyeksportowanych plików wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Możesz użyć narzędzia Skarbieg plików w Security Desk, aby odtworzyć wyeksportowane pliki wideo na komputerze lokalnym.

O tym zadaniu

 • Jeśli wyeksportowano wiele sekwencji wideo jednocześnie jako plik G64x, są one odtwarzane w tych samych okienkach, w których były wyświetlane podczas eksportowania, albo są odtwarzane kolejno w ramach jednego okienka.
 • Jeśli zmienisz lokalizację zapisywania wyeksportowanych plików wideo, plików wyeksportowanych do oryginalnej lokalizacji nie będzie można oglądać z Skarbcu plików. Nie można przeciągnąć pliku wideo z systemu Windows do Skarbca plików.
 • Pliki ASF można wyświetlać tylko w programie Windows Media Player.
 • Pliki MP4 można wyświetlać w różnych odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player i QuickTime.
  Uwaga: Niektóre odtwarzacze multimediów wymagają zainstalowania określonego kodeka, aby poprawnie odtworzyć plik.
 • Podczas eksportowania wideo w formacie G64x system może dodać dodatkowe informacje o pliku, takie jak nazwa kamery, data utworzenia i współrzędne kamery, które mogą być przydatne podczas badania. Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy w plik w Skarbcu plików i wybierz
  Uwaga: System dodaje te dodatkowe informacje o pliku tylko wtedy, jeśli administrator włączy tę funkcję w ustawieniach użytkownika.

Procedura

Aby wyświetlić wyeksportowany plik wideo ze Skarbca plików:

 1. Na stronie głównej kliknij Narzędzia > Skarbiec plików.

  Skarbiec plików wyświetla wszystkie wyeksportowane pliki.

 2. Kliknij dwukrotnie plik, który chcesz wyświetlić.
  (Tylko G64x) Jeśli plik jest chroniony hasłem, wprowadź hasło.
  Następuje jedno z poniższych zdarzeń:
  • Jeśli jest to plik G64x, plik otwiera się w Security Desk i jest odtwarzany w obszarze roboczym zadania Monitoring.
  • Jeśli jest to plik ASF lub MP4, plik otwiera się w odtwarzaczu multimedialnym zainstalowanym w systemie.

Aby wyświetlić wyeksportowane pliki wideo z Genetec™ Video Player:

 1. Na stronie głównej kliknij Narzędzia > Genetec™ Video Player .
 2. Kliknij Plik > Otwórz plik, a następnie wybierz plik wideo do wyświetlenia.
  Rozpocznie się odtwarzanie wideo. Możesz sterować odtwarzaniem za pomocą poleceń w dolnej części okna.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.