Wyszukiwanie posiadaczy karty i gości przy użyciu ich poświadczeń - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Jeśli masz kartę, której nie można zidentyfikować, możesz znaleźć posiadacza karty lub gościa, do którego należy, przykładając kartę do czytnika USB lub drzwi.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że do komputera jest podłączony czytnik USB lub że są drzwi, do których możesz przyłożyć kartę.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz jedno z następujących zadań:
  • W przypadku posiadaczy karty kliknij Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty.
  • W przypadku gości kliknij Zarządzanie gośćmi.
 2. W górnej części okna zadania kliknij .
 3. Z listy rozwijanej w oknie wyszukiwania wybierz jedną z następujących opcji:
  Czytnik USB
  Czytnik USB podłączony do komputera.
  Drzwi
  Miejsce dostępu w pobliżu.
 4. Przyłóż kartę do urządzenia wybranego w poprzednim kroku.

Wyniki

Jeśli karta jest przypisana do posiadacza karty lub gościa, okno dialogowe wyszukiwania zostanie zamknięte i odpowiednia osoba zostanie wybrana z listy posiadaczy karty lub listy gości. Jeśli karta nie jest przypisana do posiadacza karty lub gościa, przyczyna odrzucenia karty jest wyświetlana w oknie dialogowym wyszukiwania. Możesz przyłożyć inną kartę lub kliknąć Anuluj, aby zatrzymać operację.

Przykład

Jeśli znalazłeś kartę w biurze lub na parkingu i nie ma na niej nazwiska ani zdjęcia, możesz sprawdzić, do kogo należy.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.