Despre alarme - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-12-05
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Language
Română
Product
Security Center
Version
5.11
Category
User guides

O entitate de alarmă descrie un anumit tip de situație problematică, aceasta având nevoie de atenție imediată, precum și modul în care aceasta poate fi gestionată în Security Center. De exemplu, o alarmă poate să indice entitățile (de obicei, camere și uși) care descriu cel mai bine situația, persoana care trebuie notificată, modul în care aceasta trebuie afișată utilizatorului etc.

Proprietățile de bază ale unei alarme sunt:
Numele
Numele alarmei.
Prioritate
Prioritatea alarmei (1-255) pe baza urgenței situației respective. Alarmele cu prioritate ridicată sunt afișate primele în Security Desk.
Destinatari
Utilizatorii, grupurile de utilizatori și grupurile de monitoare analogice care sunt notificate când apare alarma și sunt responsabile pentru a răspunde la situația de alarmă.
Modul de difuzare
Modul în care destinatarii alarmei sunt anunțați cu privire la alarmă.
Toți simultan
(Implicit) Toți destinatarii sunt anunțați în același timp, imediat după ce este declanșată alarma.
Secvențial
Destinatarii sunt anunțați individual, fiecare după o întârziere specificată (în secunde) calculată din momentul în care este declanșată alarma. Dacă destinatarul este un grup de utilizatori, toți membrii din grupul de utilizatori sunt anunțați în același timp.
Entități atașate
Entitățile care descriu situația de alarmă (de exemplu, camere, zonă, uși, procedura de alarmă etc.). Când alarma este primită în Security Desk, entitățile atașate pot fi afișate una după alta în secvență sau toate în același timp în tablou, pentru a vă ajuta să examinați situația. Dacă o entitate compusă este atașată la alarmă, entitățile care o compun sunt de asemenea atașate la alarmă. De exemplu, dacă o entitate de ușă este atașată la alarmă, camerele asociate cu ușa sunt de asemenea atașate la alarmă.

Prioritatea alarmei

În Security Desk, alarmele sunt afișate în sarcina Monitorizare alarmă și în sarcina Monitorizare în ordinea priorității (aceasta este evaluată de fiecare dată când este primită o alarmă nouă). Alarma cu cea mai ridicată prioritate este afișată în fereastra #1, urmată de a doua prioritate ridicată în fereastra #2 etc. Când două alarme au aceeași valoare de prioritate, prioritatea se acordă alarmei celei mai noi.

Când o nouă alarmă este primită în Security Desk cu un nivel de prioritate identic cu sau mai mare decât alarmele curente afișate, aceasta împinge celelalte alarme în parte de jos a listei de ferestre.

Când o alarmă este confirmată în Security Desk, aceasta eliberează o fereastră pentru ca alarmele cu prioritate scăzută să se deplaseze în sus.

Înregistrarea video a alarmelor

Când este declanșată o alarmă care are atașate camere, puteți să vă asigurați că înregistrarea video referitoare la alarma respectivă este înregistrată și disponibilă pentru investigații viitoare ale alarmei.

Perioada de timp în care este înregistrat clipul video (denumit intervalul de înregistrare garantat) este definită prin două setări:
Durata înregistrării alarmei
Numărul de secunde în care arhivatorul înregistrează clipul video pentru momentul ulterior declanșării alarmei. Această opțiune (Înregistrare video automată) este setat în fila de alarmă Avansat.
Memoria tampon a înregistrărilor
Numărul de secunde în care arhivatorul înregistrează clipul video pentru momentul anterior declanșării alarmei, pentru a asigura faptul că este înregistrat și momentul care a declanșat alarma. Această opțiune (Momentul până la înregistrare înainte de un eveniment) este setat în fila Setări implicite cameră a arhivatorului sau pentru fiecare cameră în parte.
Dacă o alarmă este declanșată dintr-un eveniment de cameră (de exemplu, Obiect eliminat), atunci camera care a cauzat evenimentul este de asemenea atașată la alarmă și pornește înregistrarea.
Important: Înregistrările depind de orarele de arhivare. Dacă înregistrarea este dezactivată când este declanșată alarma, nu este înregistrat niciun clip video.