Filtrarea și gruparea alarmelor în Security Center - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-12-05
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Language
Română
Product
Security Center
Version
5.11
Category
User guides

Puteți să filtrați și să grupați alarmele pentru a controla modul în care acestea apar în sarcina Monitorizare alarmă și în sarcina Monitorizare.

Procedură

Pentru a filtra alarmele:

 1. În sarcina Monitorizare alarmă sau în sarcina Monitorizare, faceți clic pe pictograma de filtrare ().
  Notă: În sarcina Monitorizare, trebuie să selectați Alarme din butonul de comutare Evenimente/Alarme. Butonul de comutare Evenimente/Alarme apare doar atunci când activați monitorizarea alarmelor din sarcina Monitorizare.

  Dacă nu puteți vedea butonul de comutare Filtru () sau Evenimente/Alarme, glisați în jos partea de sus a tabloului pentru a expune lista de alarme care apare în partea de sus a ecranului.

 2. Selectați sau reinițializați următoarele filtre:
  Afișare totală
  Afișează toate alarmele (fără filtru).
  Afișare active
  Afișați alarmele active.
  Afișare în curs de investigare
  Afișați alarmele care în prezent sunt în curs de investigare.
  Afișare confirmare necesară
  Afișați alarmele în care condițiile de confirmare ale acestora sunt reinițializate, dar acestea trebuie în continuare să fie confirmate.
  Afișare confirmate
  Afișare alarme confirmate.

Pentru a grupa alarmele:

 1. În sarcina Monitorizare alarmă sau în sarcina Monitorizare, faceți clic dreapta pe antetul unei coloane și selectați Grupare după.
  Notă: În sarcina Monitorizare, trebuie să selectați Alarme din butonul de comutare Evenimente/Alarme. Butonul de comutare Evenimente/Alarme apare doar atunci când activați monitorizarea alarmelor din sarcina Monitorizare. Dacă nu vedeți butonul Evenimente/Alarme, glisați în jos partea de sus a tabloului pentru a expune lista de alarme care apare în partea de sus a ecranului.
 2. În caseta de dialog Grupare după, selectați Activare grupare.
  Caseta de dialog Grupare după, cu gruparea activată pentru Alarmă, apoi după Sursă.
 3. Din lista derulantă, selectați cel mai înalt nivel de grupare pe care doriți să îl aplicați la nivelul alarmelor.
  Puteți să grupați alarmele după:
  Alarmă
  Numele entității de alarmă.
  Prioritate
  Prioritatea alarmei. În mod implicit, toate alarmele importate din Omnicast™ au setată prioritatea la 1. Puteți să modificați prioritatea acestora la un moment ulterior în Config Tool.
  Sursă
  Entitatea sursă care a declanșat alarma. Aceasta este sursa evenimentului dacă alarma este declanșată de un eveniment-acțiune sau de către utilizator dacă evenimentul este declanșat manual. Sursa nu este afișată dacă nu aveți permisiunea de a accesa entitatea sursă.
  Tip entitate sursă
  Tipul de entitate sursă care a declanșat alarma, când alarma este declanșată de un eveniment-acțiune. Acesta afișează Utilizatorul când alarma este declanșată manual.
  Stare
  Starea curentă a alarmei.
  Activă
  Alarma încă nu este confirmată. Selectarea unei alarme active afișează butoanele de confirmare a alarmei în panoul de raportare.
  Confirmat (implicit)
  Alarma a fost confirmată utilizând modul implicit.
  Confirmat (alternare)
  Alarma a fost confirmată utilizând modul alternativ.
  Confirmat (forțat)
  A fost forțată confirmarea alarmei de către un administrator.
  În curs de investigare
  Alarma care este în curs de investigare, ceea ce înseamnă că o persoană a văzut-o dar nu poate neapărat să se ocupe de ea.
  Confirmare necesară
  Alarma cu o condiție de confirmare care a fost reinițializată și care este pregătită de confirmare.
 4. Pentru a aplica niveluri suplimentare de grupare, selectați Atunci, după.
 5. Faceți clic pe Avansat.
 6. Pentru a modifica ordinea de grupare, selectați un grup și apoi utilizați săgețile și .
  Secțiunea Avansat din caseta de dialog Grupare după, care indică grupul Sursă evidențiat în albastru și sortat în ordine crescătoare.
 7. Alegeți o direcție de sortare pentru fiecare grup: faceți clic pe Litera A către litera Z cu săgeata cu vârful în jos. pentru o ordine crescătoare sau pe Litera Z către litera A cu săgeata cu vârful în jos. pentru o ordine descrescătoare.
 8. Pentru a afișa informațiile despre alarmă în antetul grupului, efectuați următoarele:
  1. Selectați un grup și apoi faceți clic pe Editare element ().
  2. Selectați coloanele de alarmă pentru care doriți să le afișați.
  3. Pentru a modifica ordinea de apariție a coloanelor, utilizați săgețile și .
  4. Faceți clic pe OK.
 9. Faceți clic pe Aplicare.
  Notă: Configurația grupării și a sortării este salvată când închideți sarcina sau aplicația.

Exemplu

Vizionați această înregistrare video pentru a afla mai multe. Faceți clic pe pictograma Subtitrări (CC) pentru a activa subtitrările pentru înregistrarea video într-una dintre limbile disponibile.