Glosarul pentru noțiunile introductive despre Security Center - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-12-05
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Language
Română
Product
Security Center
Version
5.11
Category
User guides

utilizator autorizat

Un utilizator autorizat este un utilizator care poate vedea (are dreptul la acces) entitățile conținute într-o partiție. Utilizatorii își pot exercita privilegiile doar asupra entităților pe care le pot vedea.

Istoricul sănătății pentru controlul accesului

Sarcina Istoricul sănătății pentru controlul accesului este o sarcină de întreținere care raportează evenimentele referitoare la sănătatea entităților de control al accesului. Spre deosebire de evenimentele din raportul Istoricul sănătății, evenimentele din raprtul Istoricul sănătății nu sunt geneate de rolul Monitor de sănătate, identificat printr-un număr de eveniment sau clasificat după severitate.

Unitate de control al accesului

O entitate a unității de control al accesului reprezintă un dispozitiv inteligent de control al accesului, precum un Synergis™ aparat sau un controler de rețea HID, care comunică direct cu Access Manager printr-o rețea IP. O unitate de control al accesului operează anonim când este deconectată de la Access Manager.
Also known as: controlerul ușii

Evenimente în unitatea de control al accesului

Sarcina Evenimentele unității de control al accesului este o sarcină de întreținere care raportează evenimentele care aparțin unităților selectate de control al accesului.

Access Manager

Rolul Access Manager gestionează și monitorizează unitățile de control al accesului din sistem.

punct de acces

Un punct de acces reprezintă orice punct de intrare (sau de ieșire) către o zonă fizică în care accesul poate fi monitorizat și guvernat de regulile de acces. Un punct de acces este, de obicei, o parte a ușii.

drept de acces

Un drept de acces reprezintă dreptul de bază pe care trebuie să îl aibă utilizatorii cu privire la orice parte a sistemului înainte de a putea întreprinde orice acțiune la nivelul acesteia. Alte drepturi, precum vizualizarea și modificarea configurațiilor de entități, sunt acordate prin intermediul privilegiilor. În contextul unui Synergis™ sistem, un punct de acces reprezintă dreptul acordat unui titular de card să treacă printr-un punct de acces la o dată și o oră indicate.

regulă de acces

Entitatea unei reguli de acces definește o listă de titulari de carduri cărora le este acordat sau respins accesul pe baza unui orar. Regulile de acces pot fi aplicate în cazul zonelor securizate și al ușilor pentru intrări și ieșiri sau al zonelor de detectare a intruziunii pentru armare și dezarmare.

Configurarea regulii de acces

Sarcina Configurarea regulii de acces este o sarcină de întreținere care raportează entitățile și punctele de acces afectate de o regulă de acces indicată.

Depanare acces

Depanarea accesului este un instrument care vă ajută să detectați și să diagnosticați problemele de configurare a accesului. Cu acest instrument, puteți afla despre următoarele:
 • Persoana căreia îi este permis să treacă printr-un punct de acces la o dată și o oră indicate
 • Punctele de acces pe care un titular de card îi este permis să le utilizeze la o dată și o oră indicate
 • Motivul pentru care un titular de card poate sau nu poate utiliza un punct de acces la o dată și o oră indicate

acțiune

O acțiune reprezintă o funcție programabilă de utilizator care poate fi declanșată ca răspuns automat la un eveniment, precum o ușă ținută deschisă o perioadă prea îndelungată sau un obiect lăsat nesupravegheat sau care poate fi executată în funcție unui orar specific.

alarmă activă

O alarmă activă este o alarmă care încă nu a fost confirmată.

Active Directory

Active Directory este un serviciu de directoare creat de Microsoft și un tip de rol care importă utilizatorii și titularii de card dintr-un Active Directory și îi menține sincronizați.

Active Directory (AD)

Acronym: AD

Jurnale de activitate

Sarcina Jurnale de activitate reprezintă o sarcină de întreținere care raportează activitatea utilizatorului referitoare la înregistrarea video, controlul accesului și funcționalitatea ALPR. Această sarcină poate oferi informații cum ar fi persoana care a redat anumite înregistrări video, cine a utilizat Editorul de listă rapidă și permis, cine a activat filtrarea listelor rapide și multe altele.

Advanced Systems Format

Advanced Systems Format (ASF) este un format de flux video de la Microsoft. Formatul ASF poate fi redate doar în playerele media care acceptă acest format, precum Windows Media Player.

Advanced Systems Format (ASF)

Acronym: ASF

agent

Un agent este un subproces creat de un Security Center rol pentru a rula simultan pe mai multe servere cu scopul de a partaja încărcarea acestuia.

alarmă

O entitate de alarmă descrie un anumit tip de situație problematică, aceasta având nevoie de atenție imediată, precum și modul în care aceasta poate fi gestionată în Security Center. De exemplu, o alarmă poate să indice entitățile (de obicei, camere și uși) care descriu cel mai bine situația, persoana care trebuie notificată, modul în care aceasta trebuie afișată utilizatorului etc.

confirmare alarmă

O confirmare de alarmă este răspunsul final al unui utilizator la o alarmă care își încheie ciclul de viață și o elimină din lista de alarme active. În Security Center, avem două variante de confirmări ale alarmelor: implicită și alternativă. Fiecare alarmă este asociată cu un eveniment diferit, astfel încât acțiunile specifice să poată fi programate pe baza răspunsului la alarmă selectat de utilizator.

Monitorizare alarmă

Sarcina Monitorizare alarme reprezintă o sarcină de operație pe care o puteți utiliza pentru a monitoriza și a răspunde la alarme (confirmare, redirecționare, amânare etc) în timp real, și pentru a revizui alarmele anterioare.

Raport de alarmă

Sarcina Raport de alarmă reprezintă o alarmă de investigație pe care o puteți utiliza pentru a căuta și a vizualiza alarmele curente și anterioare.

monitor analogic

O entitate de monitor analogic reprezintă un monitor care afișează înregistrarea video dintr-o sursă analogică, precum un decodor de înregistrări video sau o cameră analogică. Acest termen este utilizat în Security Center pentru a se referi la monitoarele care nu sunt controlate de un computer.

protecție contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă

Protecția contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă reprezintă o restricție de acces amplasată într-o zonă securizată, care împiedică titularul de card să intre într-o zonă din care nu a ieșit încă și invers.

Arhivator

Rolul de arhivator este responsabil pentru descoperirea, interogarea stărilor și controlul unităților video. De asemenea, arhivatorul gestionează arhiva înregistrărilor video și efectuează detectarea mișcării dacă aceasta nu este efectuată pe unitate.

Evenimente arhivator

Sarcina Evenimente arhivator este o sarcină de întreținere care raportează evenimentele care aparțin rolurilor de arhivator selectate.

Arhive

Sarcina Arhive este o sarcină de investigație pe care o puteți utiliza pentru a găsi și a vizualiza arhivele video după cameră și intervalul de timp.

Detalii stocare arhivă

Sarcina Detalii stocare arhivă este o sarcină de întreținere care raportează fișierele video (numele fișierului, ora de început și de sfârșit, dimensiunea fișierului, starea de protecție etc.) utilizate pentru a stoca arhiva înregistrărilor video. Cu ajutorul acestei sarcini, puteți de asemenea să modificați starea de protecție a acestor fișiere video.

transfer arhivă

Transferul de arhivă reprezintă procesul de a transfera datele despre înregistrările video dintr-o locație în alta. Înregistrarea video este înregistrată și stocată pe unitatea video sau pe un disc de stocare al arhivatorului și apoi înregistrările sunt transferate în altă locație.

zonă

În Security Center, o entitate de zonă reprezintă un concept sau o locație fizică (cameră, etaj, clădire, locație etc.) utilizat(ă) pentru gruparea altor entități în sistem.

Activități din zonă

Sarcina Activități din zonă reprezintă o sarcină de investigație care raportează evenimentele de control al accesului care aparțin de zonele selectate.

Prezență în zonă

Prezența în zonă reprezintă o sarcină de investigație care oferă un instantaneu al tuturor titularilor de carduri și vizitatorilor prezenți în acest moment într-o zonă selectată.

vizualizare zonă

Vizualizarea zonei este o vizualizare care organizează entitățile utilizate frecvent, precum uși, camere, plugin-urile de fereastră, zona de detectare a intruziunii, zonele etc., în funcție de zone. Această vizualizare este creată în principal pentru activitatea de la o zi la alta a operatorilor de securitate.

activ

O entitate de activ reprezintă orice obiect de valoare cu o etichetă RFID atașat, care îi permite astfel acestuia să fie urmărit de un software de gestionare a activelor.

clip video asincron

Clipul video sincron este o înregistrare video cu redare simultană de la mai multe camere care nu sunt sincronizate la timp.

decodor audio

Un decodor audio este un dispozitiv sau un software care decodifică fluxurile audio comprimate pentru redare. Sinonimul pentru difuzor.

codificator audio

Un codificator audio este un dispozitiv sau un software care codifică fluxurile audio care utilizează un algoritm de compresie. Sinonimul pentru microfon.

Jurnale de auditare

Sarcina Jurnale de auditare este o sarcină de întreținere care raportează modificările de configurare ale entităților selectate în sistem. Acest raport indică și utilizatorul care a efectuat modificările.

înregistrare automată

Înregistrarea automată are loc atunci când noile unități IP dintr-o rețea sunt descoperite automat de și adăugate la Security Center. Rolul care este responsabil pentru unități difuzează o solicitare de descoperire într-un port specific, iar unitățile care ascultă în portul respectiv răspund cu un mesaj care conține informațiile de conectare despre acestea. Rolul utilizează apoi informațiile pentru a configura conexiunea la unitate și a activa comunicațiile.

recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare

Recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare (ALPR) reprezintă o tehnologie de procesare a imaginilor, utilizată pentru a citi numerele de pe plăcuțele de înmatriculare. ALPR convertește numerele de pe plăcuțele de înmatriculare, decupate din imaginile de pa camere într-un format care poate fi căutat în baza de date.

recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare (ALPR)

Acronym: ALPR

AutoVu™

Sarcina AutoVu™sistemul de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare (ALPR) automatizează citirea și identificarea plăcuțelor de înmatriculare, facilitându-le autorităților de aplicare a legii și organizațiilor municipale și comerciale localizarea vehiculelor de interes și punerea în aplicare a restricțiilor de parcare. Conceput atât pentru instalațiile fixe, cât și pentru cele mobile, sistemul AutoVu™este ideal pentru o varietate de aplicații și entități, inclusiv autoritățile de aplicare a legii, organizațiile municipale și comerciale.

Arhivator auxiliar

Rolul de arhivator auxiliar suplimentează arhiva înregistrărilor video produse de rolul de arhivator. Spre deosebire de rolul de arhivator, rolul de arhivator auxiliar nu este legat de niciun port de descoperire special, drept urmare, acesta poate arhiva orice cameră din sistem, inclusiv camerele federalizate din alte sisteme Security Center. Rolul de arhivator auxiliar nu poate opera independent; acesta necesită rolul de arhivator pentru comunicarea cu unitățile video.

Proiectant insignă

Proiectantul de insignă reprezintă instrumentul pe care îl puteți utiliza pentru a proiecta și a modifica șabloanelor insignelor.

șablon insignă

Un șablon de insignă reprezintă o entitate utilizată pentru a configura un șablon de imprimare pentru insigne.

marcaj

Un marcaj reprezintă un indicator al unui eveniment sau incident care este utilizată pentru a marca un anumit moment în timp dintr-o secvență video înregistrată. Un marcaj conține de asemenea o scurtă descriere text care poate fi utilizată pentru a căuta și a revizui secvențele video într-un moment ulterior.

Marcaje

Sarcina Marcaj reprezintă o sarcină de investigație care caută marcajele referitoare la camerele selectate dintr-un interval de timp specificat.

difuzare

Difuzarea reprezintă comunicarea dintre un singur expeditor și toți destinatarii dintr-o rețea.

cameră (Security Center)

O entitate de cameră reprezintă o singură sursă video în sistem. Sursa video poate fi o cameră IP sau o cameră analogică, aceasta conectându-se la codificatorul înregistrărilor video al unei unități video. Mai multe fluxuri video pot fi generate din aceeași sursă video.

blocare cameră

Blocarea camerei reprezintă o caracteristică Omnicast™, aceasta permițându-vă să restricționați vizualizarea înregistrării video (în direct sau cu redare) de la anumite camere pentru utilizatorii cu un nivel minim de utilizator.

Configurare cameră

Sarcina Configurare cameră reprezintă o sarcină de întreținere care raportează proprietățile și setările camerelor locale din sistemul dvs. (întreținere, rezoluție, rată de cadre, utilizare flux etc.).

Evenimente cameră

Sarcina Evenimente cameră reprezintă o sarcină de investigație care raportează evenimentele care aparțin de camerele selectate dintr-un anumit interval de timp.

secvență cameră

O secvență de cameră reprezintă o entitate care definește o listă de camere care sunt afișate una după cealaltă prin rotire în cazul unei singure ferestre în Security Desk.

tablou

Tabloul este unul dintre panourile regăsite în spațiul de lucru pentru sarcini al Security Desk. Tabloul este utilizat pentru a afișa informațiile multimedia, precum înregistrări video, hărți și imagini. Acesta este împărțit în continuare în trei panouri: ferestrele, tabloul de bord și proprietățile.

Card și cod PIN

Cardul și codul PIN reprezintă un mod de punct de acces care îi solicită unui titular de card să își prezinte cardul și apoi să introducă un număr personal de identificare (PIN).

titular card

O entitate de titular de card reprezintă o persoană care poate intra în și ieși din zonele securizate în virtutea acreditărilor sale (de obicei, carduri de acces) și ale cărei activități pot fi urmărite.

Drepturi de acces ale titularului de card

Sarcina Drepturi de acces ale titularului de card este o sarcină de întreținere care raportează titularii de card și grupurile de titulari de card cărora le este acordat sau respins accesul la zone, uși și lifturi.

activitățile titularului de card

SarcinaActivitățile titularului de card reprezintă o sarcină de investigație care raportează activitățile titularului de card, cum ar fi accesul respins, prima persoană care intră, ultima persoană care iese, încălcarea protecției contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă etc.

configurarea titularului de card

Configurarea titularului de card este o sarcină de întreținere care raportează proprietățile titularului de card, cum ar fi prenumele, numele de familie, imaginea, starea, proprietățile personalizate etc.

grup titulari de card

Un grup de titulari de card reprezintă o entitate care definește drepturile de acces comune ale unui grup de titulari de card.

administrarea titularului de card

Sarcina Administrarea titularului de card reprezintă o sarcină de operație. Puteți utiliza această sarcină pentru a crea, modifica și șterge titularii de card. Cu această sarcină, puteți de asemenea să gestionați acreditările unui titular de card, inclusiv cardurile temporare de înlocuire.

registru de casă

O entitate de registru de casă reprezintă un singur registru de casă (sau terminal) dintr-un sistem cu punct de vânzare.

certificat

Desemnează unul dintre următoarele: (1) certificat digital; (2) certificat SDK.

Config Tool

Config Tool este aplicația administrativă Security Center utilizată pentru a gestiona toți Security Center utilizatorii și pentru a configura toate Security Center entitățile precum zone, camere, uși, orare, titulari de card, vehicule de patrulare, unități ALPR și dispozitive hardware.

Utilitar de rezolvare a conflictelor

Utilitarul de rezolvare a conflictelor reprezintă un instrument care vă ajută să rezolvați conflictele cauzate de importul utilizatorilor și al titularilor de card dintr-un Active Directory.

ieșire controlată

O ieșire controlată reprezintă momentul în care acreditările sunt necesare pentru a părăsi o zonă securizată.

modul de comandă

Modulul de comandă reprezintă componenta de procesare a Synergis™ Master Controller cu capacitate IP. Acest modul este furnizat pre-încărcat cu firmware-ul comenzii și cu instrumentul de administrare bazat pe web, Synergis™ Appliance Portal.

instrument de copiere a configurației

Instrumentul de copiere a configurației vă ajută să economisiți timp cu configurația, copiind setările unei entități în multe altele care împărtășesc parțial aceleași setări.

acreditare

O entitate de acreditare reprezintă un card de proximitate, un șablon de biometrie sau un PIN necesar pentru a obține accesul într-o zonă securizată. O acreditare poate fi alocată unui singur titular de card la un moment dat.

activități de acreditare

Sarcina Activități de acreditare este o sarcină de investigație care raportează activitățile referitoare la acreditări, cum ar fi accesul respins di cauza acreditărilor expirate, inactive, pierdute sau furate etc.

cod de acreditare

Un cod de acreditare este o reprezentare textuală a acreditării, care indică de obicei codul facilității și numărul cardului. Pentru acreditările care utilizează formate de card personalizate, utilizatorul poate alege ce anume să includă în codul de acreditare.

configurarea acreditării

Sarcina Configurarea acreditării este o sarcină de întreținere care raportează proprietățile acreditării, cum ar fi starea, titularul de card alocat, formatul cardului, codul de acreditare, proprietățile personalizate etc.

administrarea acreditării

Sarcina Administrarea acreditării este o sarcină de operație. Puteți utiliza această sarcină pentru a crea, modifica și șterge acreditările. Cu această sarcină, puteți de asemenea să imprimați insigne și să înregistrați multe numere de acreditări de card în sistem, fie scanându-le la un cititor de carduri desemnat, fie introducând un interval de valori.

istoricul cererilor de acreditare

Sarcina Istoricul cererilor de acreditare este o sarcină de investigație care raportează utilizatorii care au solicitat, au anulat sau au imprimat acreditări ale titularului de card.

eveniment personalizat

Un eveniment personalizat reprezintă un eveniment adăugat după instalarea inițială a sistemului. Evenimentele definite la instalarea sistemului sunt denumite evenimente de sistem. Evenimentele personalizate pot fi definite de utilizator sau pot fi adăugate automat prin instalările de plugin-uri. Spre deosebire de evenimentele de sistem, evenimentele personalizate pot fi redenumite și șterse.

câmp personalizat

Un câmp personalizat este o proprietate definită de utilizator care este asociată cu un tip de entitate și este utilizată pentru a stoca informații suplimentare care sunt utile organizației dvs.

server cu baza de date

Un server cu baza de date reprezintă o aplicație care administrează bazele de date și gestionează solicitările de date efectuate de aplicațiile clientului. Security Center utilizează Microsoft SQL Server ca server cu baza de date.

interval

Un interval reprezintă perioada de timp în care o intrare se poate afla într-o stare modificată (de exemplu, de la activ la inactiv) înainte ca modificarea stării să fie raportată. Comutatoarele electrice cauzează frecvent semnale instabile temporar la modificarea stărilor, ceea ce poate cauza confuzie la nivelul circuitelor logice. Intervalele sunt utilizate pentru a filtra semnalele instabile, ignorând toate modificările de stare care sunt mai scurte decât o anumită perioadă (în milisecunde).

mod degradat

Modul degradat reprezintă un mod de operare offline al modulului de interfață când se pierde conexiunea la unitatea Synergis™. Modulul de interfață acordă accesul la toate acreditările care corespund unui cod de facilitate specificat.

mod dependent

Modulul dependent este un mod de operare online al modulului de interfață în care unitatea Synergis™ ia toate deciziile legate de controlul accesului. Nu toate modulele de interfață pot opera în modul dependent.

îndreptare

Îndreptarea reprezintă transformarea utilizată pentru a îndrepta o imagine digitală realizată cu lentile de tip „ochi de pește”.

semnătură digitală

O semnătură digitală reprezintă metadatele criptografice adăugate la cadrele video de către arhivator sau arhivatorul auxiliar pentru a asigura autenticitatea acestora. O secvență video este manipulată prin adăugarea, ștergerea sau modificarea cadrelor, semnătura conținutului modificat diferă de original, indicând faptul că secvența video a fost modificată.

Director

Rolul de director definește un sistem Security Center. Acesta gestionează toate configurațiile de entități și setările la nivel de sistem. În sistemul dvs. este permisă doar o singură instanță din acest rol. Serverul care găzduiește rolul de director este denumit serverul principal și trebuie configurat primul. Toate celelalte servere pe care le adăugați în Security Center sunt denumite servere de expansiune și trebuie să se conecteze la serverul principal pentru a face parte din același sistem.

Managerul de directoare

Rolul managerului de directoare gestionează transferul și echilibrarea greutății directorului pentru a produce caracteristici de disponibilitate ridicată în Security Center.

server pentru directoare

Un server pentru directoare este unul dintre multiplele servere care rulează simultan rolul de director într-o configurație de disponibilitate ridicată.

port de descoperire

Un port de descoperire reprezintă un port utilizat de anumite roluri Security Center (manager de acces, arhivator, manager ALPR) pentru a găsi unitățile pentru care sunt responsabile în LAN. Două porturi de descoperire nu pot fi identice într-un sistem.

ușă

O entitate de ușă reprezintă o barieră fizică. Adesea, aceasta este o ușă reală, dar ar putea fi și o poartă, un turnichet sau orice altă barieră controlabilă. Fiecare ușă are două laturi, denumite în mod implicit Intrare și Ieșire. Fiecare latură are câte un punct de acces (intrare sau ieșire) într-o sau dintr-o zonă securizată.

activități ușă

Sarcina Activități ușă reprezintă o sarcină de investigație care generează rapoarte cu privire la activitățile referitoare la uși, cum ar fi accesul respins, forțarea deschiderii ușii, ușă deschisă o perioadă prea îndelungată, modificarea neautorizată a hardware-ului etc.

contact ușă

Un contact de ușă monitorizează starea unei uși, dacă aceasta este deschisă sau închisă. De asemenea, poate fi utilizat pentru a detecta o stare necorespunzătoare, precum o ușă deschisă o perioadă prea îndelungată.

latură ușă

Fiecare ușă are două laturi, denumite în mod implicit Intrare și Ieșire. Fiecare latură reprezintă câte un punct de acces la o zonă. De exemplu, trecerea printr-o latură duce la intrarea într-o zonă, iar trecerea către cealaltă latură duce la ieșirea din zona respectivă. În scopurile gestionării accesului, acreditările care sunt necesare pentru a trece de o ușă într-o direcție nu sunt neapărat aceleași care sunt necesare pentru a trece în direcția opusă.

depanator ușă

Sarcina Depanator ușă este o sarcină de întreținere care enumeră toți titularii de card care au acces la o anumită latură a ușii sau la nivelul liftului la o dată și o oră indicate.

Driver Development Kit

Driver Development Kit este un SDK pentru crearea driverelor pentru dispozitive.

Driver Development Kit (DDK)

Acronym: DDK

alarmă de somație

O alarmă de somație reprezintă un cod special utilizat pentru a dezarma un sistem de alarmă. Codul alertează în mod silențios stația de monitorizare că un sistem de alarmă a fost dezarmat sub amenințare.

înregistrare marginală

Înregistrarea marginală reprezintă procesul de înregistrare și stocare a clipurilor video înregistrate pe dispozitivul periferic, eliminând astfel nevoia unui server de înregistrare centralizat sau a unei unități de înregistrare centralizate. Cu înregistrarea marginală, puteți să stocați înregistrarea video direct pe dispozitivul de stocare internă al camerei (cardul SD) sau pe un volum NAS.

declanșare electrică a ușii

O declanșare electrică a ușii reprezintă un dispozitiv electric care eliberează zăvorul ușii când este aplicat curent.

lift

Un elevator reprezintă o entitate care oferă proprietăți de control al accesului la lifturi. Pentru un lift, fiecare etaj este considerat un punct de acces.

activitățile liftului

Sarcina Activitățile liftului reprezintă o sarcină de investigație care raportează activitățile aferente liftului, cum ar fi accesul respins, etajul accesat, unitatea este offline, modificare neautorizată a hardware-ului etc.

a pune în aplicare

Punerea în aplicare presupune întreprinderea unei acțiuni, urmată de o potrivire confirmată. De exemplu, un polițist de parcări poate pune în aplicare o încălcare privind o contravenție (amenzi de parcare neplătite), aplicând pe vehicul un blocator de roată.

entitate

Entitățile reprezintă pilonii de bază ai Security Center. Toate elementele care necesită configurare sunt reprezentate de o entitate. O entitate poate reprezenta un dispozitiv fizic, cum ar fi o cameră sau o ușă sau un concept abstract, precum o alarmă, un orar, un utilizator, un rol, un plugin sau un add-on.

structură ramificată a unității

O structură ramificată a unității este reprezentarea geografică a entităților Security Center într-o structură arborescentă, ilustrând natura ierarhică a relației acestora.

eveniment

Un eveniment indică frecvența de apariție a unei activități sau a unui eveniment, cum ar fi accesul respins la un titular de card sau mișcarea detectată pe o cameră. Evenimentele sunt jurnalizate automat în Security Center. Fiecare eveniment are o entitate drept focalizare principală, denumită sursa evenimentului.

eveniment-acțiune

Un eveniment-acțiune corelează o acțiune cu un eveniment. De exemplu, puteți să configurați Security Center pentru a declanșa o alarmă când este forțată deschiderea unei uși.

server de expansiune

Un server de expansiune este orice server dintr-un sistem Security Center care nu găzduiește rolul de director. Serverul de expansiune are drept scop să contribuie la puterea de procesare a sistemului.

transfer

Transferul reprezintă un mod operațional de rezervă în care un rol (funcție a sistemului) este transferat automat de pe serverul său principal pe un server de transfer care se află în standby. Acest transfer între servere apare doar dacă serverul principal devine indisponibil, fie printr-o defecțiune, fie printr-un timp de inactivitate programat.

entitate federalizată

O entitate federalizată este orice entitate care este importată dintr-un sistem independent printr-unul dintre rolurile Federation™.

sistem federalizat

Un sistem federalizat este un sistem independent (Omnicast™ sau Security Center) care este unificat în Security Center local printr-un rol Federation™, astfel încât utilizatorii locali să poată vizualiza și controla entitățile ca și când ar aparține de sistemul lor local.

Federation™

Caracteristica Federation™ reunește mai multe sisteme independente de securitate IP Genetec™ într-un singur sistem virtual. Cu această caracteristică, utilizatorii din sistemul central Security Center pot vizualiza și controla entitățile care aparțin de sistemele la distanță.

căutare științifică

Sarcina Căutare științifică reprezintă o sarcină de investigație care caută secvențe video pe baza evenimentelor analitice Video.

modul RS-485 cu patru porturi

Un modul RS-485 cu patru porturi reprezintă o componentă de comunicații RS-485 a Synergis™ Master Controller cu patru porturi (sau canale) denumite A, B, C și D. Numărul de module de interfață pe care le puteți conecta la fiecare canal depinde de tipul de hardware pe care îl aveți.

acces liber

Un acces liber este o stare punctului de acces în care nu sunt necesare acreditări pentru a intra într-o zonă securizată. Ușa este deblocată. Aceasta este utilizată de obicei în timpul orelor normale de program, ca măsură temporară în timpul întreținerii sau când sistemul de control al accesului este mai întâi pornit și încă nu a fost configurat.

ieșire liberă

O ieșire liberă este o stare a unui punct de acces în care nu sunt necesare acreditări pentru a părăsi o zonă securizată. Persoana eliberează ușa rotind de butucul ușii sau apăsând pe butonul REX și iese afară. Un închizător automat de ușă închide ușa astfel încât să se blocheze după ce este deschisă.

G64

G64 este un format Security Center utilizat de rolurile de arhivare (arhivator și arhivator auxiliar) pentru a stoca secvențele video emise de la o singură cameră. Acest format de date acceptă conținuturi audio, marcaje, suprapuneri de metadate, marcaje temporale, marcaje de mișcare și de evenimente și o rată de cadre și o rezoluție variabile.

Genetec™ Server

Genetec™ Server este serviciul Windows care se află în centrul arhitecturii Security Center și care trebuie să fie instalat pe fiecare computer care face parte din grupul de servere al Security Center. Fiecare astfel de server este o resursă de calcul generică, fiind capabilă să preia orice rol (set de funcții) pe care i-l alocați.

Genetec™ Video Player

Genetec™ Video Player este un player media care este utilizat pentru a vizualiza fișierele video G64 și G64x exportate de pe Security Desk sau de pe un computer pe care nu este instalat Security Center.

cameră ascunsă

O cameră ascunsă este o entitate utilizată ca o cameră de înlocuire. Această entitate este creată automat de către arhivator când arhivele înregistrărilor video sunt detectate pentru o cameră a cărei definiție a fost ștearsă din director, fie accidental, fie din cauză că dispozitivul fizic nu mai există. Camerele ascunse nu pot fi configurate și există numai pentru ca utilizatorul să poată face referire la arhiva înregistrărilor video care altfel nu ar fi asociate cu nicio cameră.

Sistemul de informații geografice

Sistemul de informații geografice (GIS) este un sistem care captează datele geografice spațiale. Managerul de hărți se poate conecta la furnizorii terți care oferă servicii GIS pentru a aduce hărțile și toate tipurile de date cu referințe geografice la Security Center.

Sistemul de informații geografice (GIS)

Acronym: GIS

Sincronizatorul global al titularilor de card

Rolul de sincronizator global al titularilor de card asigură sincronizarea bidirecțională a titularilor de card partajați și a entităților lor aferente între sistemul local (utilizatorul invitat de partajare) unde se află acesta și sistemul central (utilizatorul gazdă de partajare).

Sincronizatorul global al titularilor de card (GCS)

Acronym: GCS

entitate globală

O entitate globală este o entitate care este partajată la nivelul mai multor sisteme Security Center independente în virtutea calității sale de membru al unei partiții globale. Doar titularii de card, grupurile titularilor de card, acreditările și șabloanele de insigne sunt eligibile pentru partajare.

partiție globală

Partiția globală este o partiție care este partajată la nivelul mai multor sisteme Security Center independente de către proprietarul partiției, denumit utilizatorul gazdă de partajare.

pachet de integrare hardware

Un pachet de integrare hardware sau HIP reprezintă o actualizare care poate fi aplicat la Security Center. Acesta permite administrarea de noi funcționalități (de exemplu, noile tipuri de unități video) fără să fie necesar un upgrade la următoarea lansare a Security Center.

pachet de integrare hardware (HIP)

Acronym: HIP

inventar hardware

Sarcina inventar hardware este o sarcină de întreținere care raportează caracteristicile (modelul unității, versiunea firmware, adresa IP, fusul orar etc.) de control al accesului, înregistrare video, detectare a intruziunii și unitățile ALPR în sistemul dvs.

zonă hardware

O zonă hardware este o entitate de zonă în care interconectarea I/O este executată de o singură unitate de control al accesului. O zonă hardware funcționează independent de Access Manager și, în consecință, nu poate fi armată sau dezarmată din Security Desk.

istoric monitorizare

Sarcina Istoric monitorizare este o sarcină de întreținere care raportează problemele de monitorizare.

Monitor de sănătate

Rolul de monitor de sănătate monitorizează entitățile de sistem cum ar fi serverele, rolurile, unitățile și aplicațiile clientului pentru probleme de sănătate.

statistici monitorizare

Sarcina Statistici monitorizare este o sarcină de întreținere care vă oferă o vizualizare generală a monitorizării sistemului dvs., raportând disponibilitatea entităților de sistem selectate cum ar fi roluri, unități video și unități de control al accesului.

disponibilitate ridicată

Disponibilitatea ridicată este o abordare de design care permite unui sistem să funcționeze la un nivel operațional mai mare decât cel normal. Acest lucru implică frecvent transferul și echilibrarea greutății.

acțiune rapidă

O acțiune rapidă este o acțiune mapată la o tastă funcțională de la tastatura unui PC (de la Ctrl+F1 la Ctrl+F12) în Security Desk pentru acces rapid.

hotspot

Un hotspot este un obiect de hartă care reprezintă o zonă de pe hartă care necesită atenție specială. Dacă se face clic pe un hotspot, sunt afișate camerele fixe asociate și PTZ.

furnizor de identitate

Un furnizor de identitate este un sistem de încredere, extern, care administrează conturile de utilizator și este responsabil pentru furnizarea informațiilor despre autentificarea și identitatea utilizatorilor până la transmiterea aplicațiilor pe o rețea distribuită.

Instrument de import

Instrumentul de import reprezintă instrumentul pe care îl puteți utiliza pentru a importa titulari de card, grupuri de titulari de card și acreditări dintr-un fișier de valori separate prin virgulă (CSV).

entitate inactivă

O entitate inactivă reprezintă o entitate care este umbrită cu roșu în browser-ul de entități. Aceasta semnalează faptul că entitatea din lumea reală pe care o reprezintă nu funcționează, este offline sau este configurată incorect.

incident

Un incident este un eveniment neașteptat raportat de un utilizator Security Desk. Rapoartele de incidente pot utiliza un text formatat și includ evenimente și entități ca material de asistență.

incidente

Sarcina Incidente este o sarcină de investigație pe care o puteți utiliza pentru a căuta, revizui și modifica rapoartele de incidente create de utilizatorii Security Desk.

modul interfață

Un modul de interfață este un dispozitiv de securitate terț care comunică cu o unitate de control al accesului prin IP sau RS-485 și oferă intrări, ieșiri suplimentare și conexiunile cititorului la unitate.

interblocaj

Un interblocaj (cunoscut și sub denumirea de port lateral sau sas) este o restricție de acces amplasată într-o zonă securizată, care permite ca doar o singură ușă de perimetru să fie deschisă la un moment dat.

zonă de detectare intruziune

O entitate de zonă de detectare a intruziunii reprezintă o zonă (denumită uneori arie) sau o partiție (grup de senzori) de pe un panou de intruziune.

activități zonă de detectare intruziune

Sarcina activități zonă de detectare intruziune este o sarcină de investigație care raportează activități (armare principală, armare perimetrală, introducere problemă etc.) în zonele selectate de detectare a intruziunii.

unitate de detectare intruziune

O entitate de unitate de detectare a intruziunii reprezintă un dispozitiv de intruziune (panou de intruziune, panou de control, receptor etc.) care este monitorizat și controlat de rolul de manager de intruziune.

detectare intruziune

Sarcina Evenimente unitate de detectare intruziune este o sarcină de investigație care raportează evenimentele (defecțiune AC, defecțiune baterie. unitate pierdută, introducere problemă etc.) referitoare la unitățile selectate de detectare a intruziunii.

Manager intruziune

Rolul de manager de intruziune monitorizează și controlează unitățile de detectare a intruziunii. Acesta ascultă evenimentele raportate de unități, oferă rapoarte live către Security Center și jurnalizează evenimentele într-o bază de date pentru raportare ulterioară.

panou intruziune

Un panou de intruziune (cunoscut și sub denumirea de panou de alarmă sau panou de control) este o unitate montată pe perete în care senzorii de alarmă (senzori de mișcare, detectoare de fum, senzori de ușă etc.) și cablajul alarmelor de intruziune sunt conectate și administrate.
Also known as: panou de alarmă

configurare I/O

Sarcina Configurare I/O este o sarcină de întreținere care raportează configurările I/O (puncte de acces, uși și lifturi controlate) ale unităților de control al accesului.

interconectare I/O

Interconectarea I/O (intrare/ieșire) controlează un releu de ieșire pe baza stării combinate (normal, activ sau problemă) a unui grup de intrări monitorizate. O aplicație standard presupune declanșarea unei sonerii (printr-un releu de ieșire) când orice fereastră de la parterul unei clădiri este spartă (presupunând că fiecare fereastră este monitorizată de un senzor de „spargere a ferestrei” conectat la o intrare).

camera IP

O cameră IP este o unitate a codificatorului de înregistrări video care încorporează o cameră.

IPv4

IPv4 este protocolul de internet de primă generație care utilizează un spațiu de adresă pe 32 biți.

IPv6

IPv6 este un protocol de internet pe 128 de biți care utilizează opt grupuri de patru cifre hexazecimale pentru spațiul adresei.

Keyhole Markup Language

Keyhole Markup Language (KML) este un format de fișier utilizat pentru a afișa datele geografice într-un browser Earth precum Google Earth și Google Maps.

Keyhole Markup Language (KML)

Acronym: KML

cheia licenței

O cheie de licență este cheia software utilizată pentru a debloca software-ul Security Center. Cheia de licență este generată specific pentru fiecare computer în care este instalat rolul de director. Pentru a obține cheia de licență, aveți nevoie de ID-ul de sistem (care identifică sistemul dvs.) și de Cheia de validare (care identifică computerul dvs.).

inventar număr de înmatriculare

Un inventar al numărului de înmatriculare este o listă de numere de înmatriculare ale vehiculelor găsite într-o structură de parcare dintr-o perioadă de timp dată, care arată locul în care este parcat fiecare vehicul (sector și rând).

echilibrare greutate

Echilibrarea greutății reprezintă distribuția sarcinii de lucru la nivelul mai multor computere.

ID logic

ID-ul logic este un ID unic alocat fiecărei entități din sistem pentru facilitarea referinței. ID-urile logice sunt unice doar în cadrul unui anumit tip de entitate.

macro

Un macro reprezintă o entitate care înglobează un program C# care adaugă funcționalități personalizate la Security Center.

server principal

Security CenterServerul principal este singurul server dintr-un sistem care găzduiește rolul de director. Toate celelalte servere din sistem trebuie să se conecteze la serverul principal pentru a face parte din același sistem. Într-o configurare de disponibilitate ridicată în care mai multe servere găzduiesc rolul de director, acesta este singurul server care poate scris în baza de date a directorului.

mod hartă

Modul de hartă este un mod de operare al tabloului Security Desk care înlocuiește ferestrele și controalele cu o hartă geografică, aceasta afișând toate evenimentele active cu referință geografică din sistemul dvs. Comutarea la modul de hartă reprezintă o funcție care este furnizată cu AutoVu™, corelare sau Genetec Mission Control™ și necesită o licență pentru una dintre aceste funcții majore.

obiect hartă

Obiectele de hartă sunt reprezentări grafice pe hărțile entităților Security Center sau caracteristici geografice, precum orașe, autostrăzi, râuri etc. Cu obiectele de hartă, puteți interacționa cu sistemul dvs. fără să părăsiți harta.

vizualizare hartă

O vizualizare de hartă este o secțiune definită a unei hărți.

armare principală

Armarea principală armează o zonă de detectare a intruziunii astfel încât toți senzorii atribuiți zonei să declanșeze alarma dacă unul dintre aceștia este declanșat.
Also known as: alarmă de la distanță

Router media

Rolul de router media este rolul central care gestionează toate solicitările de flux (audio și video) în Security Center. Acesta stabilește sesiunile de flux dintre sursa fluxului, precum o cameră sau un arhivator și solicitanții acestuia (aplicațiile clientului). Deciziile de rutare au la bază locația (adresa IP) și capacitățile de transmisie ale tuturor părților implicate (sursă, destinații, rețele și servere).

Mobile Admin

(Învechit de la SC 5.8 GA) Mobile Admin este un instrument de administrare pe bază de web, utilizat pentru a configura Mobile Server.

Genetec™ Mobile

Denumirea oficială a aplicației mobile Security Center pe bază de hărți pentru dispozitivele Android și iOS.

acreditare mobilă

O acreditare mobilă este o acreditare pe un smartphone care utilizează tehnologia Bluetooth sau Near Field Communication (NFC) pentru a accesa zonele securizate.

Inventarul mobil al numerelor de înmatriculare

Inventarul mobil al numerelor de înmatriculare (MLPI) este o instalare a software-ului Genetec Patroller™ care este configurată pentru colectarea numerelor de înmatriculare și a altor informații despre vehicule pentru crearea și întreținerea unui inventar al numerelor de înmatriculare pentru o zonă de parcare mare sau un garaj de parcare.

Inventarul mobil al numerelor de înmatriculare (MLPI)

Acronym: MLPI

Mobile Server

Rolul Mobile Server asigură accesul Security Center la dispozitivele mobile.

grup de monitorizare

Un grup de monitorizare este o entitate utilizată pentru a desemna monitoarele analogice pentru afișarea alarmelor. În afară de grupurile de monitorizare, singura modalitate de a afișa alarmele în timp real presupune utilizarea sarcinii Monitorizare alarme din Security Desk.

ID monitorizare

ID-ul de monitorizare este un ID utilizat pentru a identifica în mod unic ecranul unei stații de lucru controlate de Security Desk.

monitorizare

Sarcina Monitorizare este o sarcină de operație pe care o puteți utiliza pentru a monitoriza și a răspunde la evenimente în timp real care se referă la entitățile selectate. Cu ajutorul sarcinii Monitorizare, puteți de asemenea să monitorizați și să răspundeți la alarme.

detectare mișcare

Detectarea mișcării este funcția care urmărește modificările dintr-o serie de imagini video. Definiția elementelor care constituie mișcări într-o înregistrare video poate avea la bază criterii foarte sofisticate.

căutare mișcare

Sarcina Căutare mișcare reprezintă sarcină de investigație care caută mișcarea detectată în anumite zone din câmpul vizual al unei camere.

zonă mișcare

O zonă de mișcare este o zonă definită de utilizator din cadrul unei imagini video în care trebuie detectată mișcarea.

unitate mișcare

Instrumentul Unitate de mișcare este utilizat pentru a muta unitățile dintr-un rol de manager în altul. Mutarea păstrează toate configurările și datele unității. După mutare, noul manager preia imediat funcția de comandă și de control a unității, în timp ce managerul vechi continuă să gestioneze datele unității colectate înainte de mutare.

rețea

Entitatea rețelei este utilizată pentru a capta caracteristicile rețelelor utilizate de sistemul dvs., astfel încât să poată fi luate decizii corespunzătoare privind rutarea fluxurilor.

editare adresă rețea

Editarea adresei de rețea reprezintă procesul de modificare a informațiilor despre adresa de rețea într-un antet de pachet de datagrame (IP) aflat în tranzit la nivelul unui dispozitiv de trafic, cu scopul de a remapa un spațiu de adrese de IP la celălalt.

edtare adresă rețea (NAT)

Acronym: NAT

vizualizare rețea

Vizualizarea rețelei este o vizualizare de browser care ilustrează mediul dvs. de rețea afișând fiecare server sub rețeaua de care aparține.

traseu de notificări

Traseul de notificări conține pictograme care permit accesul rapid la anumite caracteristici ale sistemului și, de asemenea, afișează indicatorii pentru evenimentele de sistem și informațiile de stare. Setăril de afișare ale traseului de notificări sunt salvate ca parte din profilul dvs. de utilizator și se aplică atât la Security Desk, cât și la Config Tool.

Omnicast™

Security CenterOmnicast™ este sistemul de gestionare video IP (VMS) care pune la dispoziția organizațiilor de toate mărimile capacitatea de a implementa un sistem de supraveghere adaptat la nevoile acestora. Prin faptul că susține o gamă largă de camere IP, acesta abordeazp cererea tot mai mare de înregistrări video și funcții analitice HD, protejând totodată confidențialitatea individuală.

pachet compatibilitate Omnicast™

Pachetul de compatibilitate Omnicast™ este componenta software de care aveți nevoie pentru a instala și a face ca Security Center să fie compatibil cu un sistem Omnicast™ 4.x. Vă rugăm să rețineți că Omnicast™ 4.8 a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Pentru mai multe informații, consultați pagina Genetec™ Ciclul de viață al produsului.

Omnicast™ Federation™

Rolul Omnicast™ Federation™ conectează un sistem Omnicast™ 4.x la Security Center. Astfel, entitățile și evenimentele Omnicast™ pot fi utilizate în sistemul Security Center. Vă rugăm să rețineți că Omnicast™ 4.8 a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Pentru mai multe informații, consultați pagina Ciclul de viață al produsului Genetec™.

comportament de ieșire

Un comportament de ieșire este o entitate care definește un format personalizat al semnalului de ieșire, cum ar fi un impuls cu o întârziere și o durată.

structură de parcare

O entitate de structură de parcare definește o zonă de parcare mare sub forma unui număr de sectoare și rânduri cu scopul de a urmări inventarul.

partiție

O partiție reprezintă o entitate în Security Center care definește o serie de entități care sunt vizibile doar unui anumit grup de utilizatori. De exemplu, o partiție ar putea include toate zonele, ușile, camerele și zonele dintr-o clădire.

numărare persoane

Sarcina Numărare persoane reprezintă o sarcină de operație care ține evidența în timp real a numărului de titulari de card din toate zonele securizate ale sistemului dvs.

armare perimetrală

Armarea perimetrală armează o zonă de detectare a intruziunii astfel încât doar senzorii atribuiți perimetrului zonei declanșează alarma, dacă aceștia sunt declanșați. Alți senzori, precum senzorii de mișcare din interiorul zonei, sunt ignorați.

Plan Manager

(Învechit) Plan Manager este un modul al Security Center care furnizează o funcționalitate interactivă de mapare pentru a vizualiza mai bine mediul dvs. de securitate. Modulul Plan Manager a fost înlocuit de rolul Security Center, Manager hartă, de la versiunea 5.4 GA.

plugin

Un plugin (cu minuscule) este o componentă software care adaugă o anumită caracteristică la un program existent. În funcție de context, plugin-ul se poate referi la însăși componenta software, fie la pachetul software utilizat pentru a instala componenta software.

rol plugin

Un rol de plugin adaugă caracteristici opționale la Security Center. Un rol de plugin este creat cu ajutorul șablonului pentru rolul Plugin. În mod implicit, acesta este reprezentat printr-o piesă de puzzle portocalie în vizualizarea Roluri din sarcina Sistem. Înainte de a putea crea un rol de plugin, pachetul software specific rolului respectiv trebuie să fie instalat în sistemul dvs.

punct de vânzare

Punctul de vânzare (POS) este un sistem care se referă de obicei la hardware-ul și software-ul utilizat pentru confirmările de comandă - echivalentul unui registru de casă electronic. Aceste sisteme sunt utilizate pentru a capta tranzacțiile detaliate, pentru a autoriza plățile, pentru a urmări inventarul, pentru a audita vânzările și a administra angajații. Sistemele de tip punct de vânzare sunt utilizate în supermarketuri, restaurante, hoteluri, stadioane, cazinouri, unitățile de retail.

Punct de vânzare (POS)

Acronym: POS

server principal

Serverul principal este serverul implicit ales să efectueze o anumită funcție (sau un anumit rol) în sistem. Pentru a crește toleranța la defecțiuni a sistemului, serverul principal poate fi protejat de un server de transfer aflat în standby. Când serverul principal devine indisponibil, serverul de transfer preia automat sarcinile.

adresă IP privată

O adresă IP privată este o adresă IP aleasă dintr-un interval de adrese care sunt valide doar pentru utilizarea într-o rețea LAN. Intervalele pentru o adresă IP privată sunt: de la 10.0.0.0 la 10.255.255.255, de la 172.16.0.0 la 172.16.255.255 și de la 192.168.0.0 la 192.168.255.255. Routerele de pe internet sunt în mod normal configurate să respingă orice trafic care utilizează adrese IP private.

sarcină privată

O sarcină privată este o sarcină salvată care este vizibilă doar utilizatorului care a creat-o.

drept

Drepturile definesc ceea ce pot face utilizatorii, precum armarea zonelor, blocarea camerelor și deblocarea ușilor, în partea de sistem asupra căreia aceștia au drepturi de acces.

sarcină publică

O sarcină publică este o sarcină salvată care poate fi partajată și reutilizată între mai mulți utilizatori Security Center.

cititor

Un cititor este un senzor care citește acreditara pentru un sistem de control al accesului. De exemplu, acesta poate fi un cititor de carduri sau un scaner biometric.

mod înregistrare

Modul de înregistrare reprezintă criteriile după care sistemul programează înregistrarea fluxurilor video. Sunt posibile patru moduri de înregistrare:
 • Continuu. Înregistrează continuu.
 • La mișcare/manual. Efectuează înregistrarea în funcție de setările de detectare a mișcării și când un utilizator sau o acțiune a sistemului solicită acest lucru.
 • Manual. Efectuează înregistrarea doar când un utilizator sau o acțiune a sistemului solicită acest lucru.
 • Oprit. Nu este permisă nicio înregistrare.

stare negociere

Starea de negociere este starea curentă de înregistrare a unei camere date. Sunt posibile patru stări de negociere: Activat, Dezactivat, Înregistrează în prezent (deblocat) și Înregistrează în prezent (deblocat).

server de redirecționare

Un server de redirecționare este un server alocat gazdei unui agent de redirecționare creat de rolul de router media.

agent de redirecționare

Un agent de redirecționare este un agent creat de rolul de router media pentru a redirecționa fluxurile de date de la un punct final IP la altul.

arhivare duplicitară

Arhivarea duplicitară reprezintă o opțiune de îmbunătățire a disponibilității arhivelor video și audio în timpul transferului și de protejare împotriva pierderilor de date. Dacă activați această opțiune, toate serverele alocate în același timp unei înregistrări video și audio a arhivei rolului de arhivator.

la distanță

Sarcina La distanță este o sarcină de operație pe care o puteți utiliza pentru a monitoriza și a controla de la distanță alte aplicații Security Desk din sistem care rulează sarcina Monitorizare sau sarcina Monitorizare alarmă.

Manager de raportare

Rolul de manager de raportare automatizează trimiterea prin e-mail și imprimarea rapoartelor pe baza orarelor.

panou de raportare

Panoul de raportare este unul dintre panourile care se regăsesc în spațiul de lucru Security Desk. Acesta afișează rezultatele interogării sau evenimentele în timp real în formă tabelară.

cerere de ieșire

Cererea de ieșire (REX) este un buton de eliberare a ușii amplasat în mod normal în interiorul unei zone securizate care, atunci când este apăsat, îi permite unei persoane să iasă din zona securizată fără să fie necesară să prezinte nicio acreditare. Acesta poate fi și semnalul de la un detector de mișcare. De asemenea, este semnalul primit de controler pentru o cerere de ieșire.

cerere de ieșire (REX)

Acronym: REX

rol

Un rol este o componentă software care efectuează un anumit job în cadrul Security Center. Pentru a executa un rol, trebuie să alocați unul sau mai multe servere pentru a-l găzdui.

vizualizare unități și roluri

Vizualizarea de unități și roluri este o vizualizare de browser care enumeră rolurile din sistemul dvs. cu unitățile pe care le controlează ca entități subordonate.

rută

O rută este o setare care configurează capacitățile de transmitere dintre două puncte finale dintr-o rețea cu scopul de rutare a fluxurilor media.

orar

Un orar este o entitate care definește o serie de restricții temporale care pot fi aplicate la o multitudine de situații din sistem. Fiecare restricție temporală este definită printr-o acoperire de date (zilnic, săptămânal, ordinal sau specific) și o acoperire de timp (toată ziua, interval fix, pe timp de zi și pe timp de noapte).

sarcină programată

O sarcină programată este o entitate care definește o acțiune care este executată automat la o dată și o oră specifice, sau în funcție de un orar recurent.

Kit de dezvoltare software

Kitul de dezvoltare software (SDK) reprezintă ceea ce utilizatorii finali utilizează pentru a dezvolta aplicații personalizate sau extensii de aplicații personalizate pentru Security Center.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Acronym: SDK

servere de transfer

Un server de transfer este un server alternativ aflat în standby, al cărui rol este de a înlocui serverul principal în cazul în care acesta din urmă devine indisponibilă.
Also known as: server de transfer

Security Center

Security Center este o platformă cu adevărat unificată, care îmbină supravegherea video prin IP, controlul accesului, recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, detectarea intruziunii și comunicațiile într-o singură soluție intuitivă și modulară. Profitând de o abordare unificată a securității, organizația dvs. devine mai eficientă, ia decizii mai bune și răspunde la situații și amenințări cu mai multă încredere.

Security Center Federation™

Rolul Security Center Federation™ conectează un sistem Security Center independent la distanță cu sistemul dvs. Security Center local. Astfel, entitățile și evenimentele sistemului la distanță pot fi utilizate în sistemul dvs. local.

Security Center Mobile

(Învechit) Consultați Mobile Server și Genetec™ Mobile.

autorizare de securitate

O autorizare de securitate reprezintă o valoare numerică utilizată pentru a restricționa suplimentar accesul la o zonă în care este în vigoare un nivel de amenințare. Titularii de card pot să intre într-o zonă doar dacă autorizarea lor de securitate este cel puțin egală cu autorizarea minimă de securitate setată pentru zona respectivă.

Security Desk

Security Desk este interfața cu utilizatorul unificată pentru Security Center. Aceasta oferă un flux consecvent al operatorilor la nivelul tuturor sistemelor principale Security Center, Omnicast™, Synergis™ și AutoVu™. Designul unic pe bază de sarcină Security Desk le permite operatorilor să controleze și să monitorizeze în mod eficient mai multe aplicații de securitate și de siguranță publică.

server

În Security Center, o entitate de server reprezintă un computer pe care este instalat serviciul Genetec™ Server.

Server Admin

Server Admin reprezintă aplicația web care rulează pe fiecare server din Security Center pe care o utilizați pentru a configura setările Genetec™ Server. Utilizați aceeași aplicație pentru a configura rolul de director pe serverul principal.

utilizator invitat de partajare

Un utilizator invitat de partajare este un sistem Security Center căruia i-au fost acordate drepturile de a vizualiza și a modifica entitățile deținute de un alt sistem Security Center, denumit utilizator gazdă de partajare. Partajarea este realizată amplasând entitățile într-o partiție globală.

utilizator gazdă de partajare

Un utilizator gazdă de partajare este un sistem Security Center care acordă dreptul altor sisteme Security Center de a vizualiza și a modifica entitățile acestuia, configurându-le pentru partajare într-o partiție globală.

Synergis™ Appliance Portal

Synergis™ Appliance Portal este instrumentul de administrare pe bază de web utilizat pentru a configura și a administra aparatul Synergis™ și a efectua upgrade-ul pentru firmware-ul acestuia.

orar standard

Un orar standard este o entitate de orar care poate fi utilizată în toate situațiile. Singura limitare a acestuia este faptul că nu acceptă acoperirea pe timp de zi sau pe timp de noapte.

protecție strictă contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă

O protecție strictă contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă reprezintă o opțiune de protecție contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă. Când este activată, un eveniment de fraudă de identitate la sistemele cu cartelă este generat când un titular de card încearcă să părăsească o zonă la care nu i-a fost acordat accesul. Când este dezactivată, Security Center generează evenimente de fraudă de identitate la sistemele cu cartelă doar pentru titularii de card care intră într-o zonă din care nu au ieșit niciodată.

mod supraveghere

Modul de supraveghere reprezintă un mod de operare online al modulului de interfață în care modulul de interfață ia decizii bazate pe setările controlului de acces, descărcate anterior de pe unitatea Synergis™. Modulul de interfață raportează activitățile sale în timp real către unitate și permite unității să suprascrie o decizie dacă aceasta contravine setărilor curente din unitate. Nu toate modulele de interfață pot opera în modul de supraveghere.

înregistrare video în sincron

O înregistrare video în sincron este o înregistrare video live sau o înregistrare video redată de pe mai multe camere care sunt sincronizate în timp.

Synergis™

Security CenterSynergis™ este sistemul de control al accesului (ACS) IP care sporește securitatea fizică a organizației dvs. și crește nivelul dvs. de pregătire pentru a răspunde la amenințări. Synergis™ acceptă un portofoliu în continuă creștere al hardware-ului de control al ușilor și al încuietorilor electronice terțe. Utilizând Synergis™, puteți să valorificați investiția existentă în echipamentele de rețea și de securitate.

Synergis™ Master Controller

Synergis™ Master Controller (SMC) este o aplicație de control al accesului pentru Genetec Inc. care acceptă diverse module de interfață terțe prin IP și RS-485. SMC este integrat perfect cu Security Center și poate lua decizii de control al accesului independent de Access Manager.

Synergis™ Master Controller (SMC)

Acronym: SMC

sistem

Sarcina Sistem este o sarcină de administrare pe care o puteți utiliza pentru a configura rolurile macro-urile, orarele și alte entități și setări ale sistemului.

eveniment de sistem

Un eveniment de sistem este un eveniment predefinit care indică frecvența de aparițe a unei activități sau a unui incident. Evenimentele de sistem sunt definite de sistem și nu pot fi redenumite sau șterse.

stare sistem

Sarcina Stare sistem este o sarcină de întreținere pe care o puteți utiliza pentru a monitoriza starea tuturor entităților de un anumit tip în timp real și pentru a interacționa cu acestea.

intrare în urma altei persoane într-un timp definit

Intrarea în urma altei persoane într-un timp definit desemnează una dintre următoarele: intrarea în urma altei persoane într-un timp definit (control acces) sau intrarea în urma altei persoane într-un timp definit (analiză).

sarcină

O sarcină reprezintă conceptul central pe care este construită întreaga interfață cu utilizatorul Security Center. Fiecare sarcină corespunde unui aspect al activității dvs. în calitate de profesionist în domeniul securității. De exemplu, utilizați o sarcină de monitorizare pentru a monitoriza evenimentele de sistem în timp real, utilizați o sarcină de investigație pentru a descoperi tipare suspecte de activitate sau utilizați o sarcină de administrare pentru a configura sistemul dvs. Toate sarcinile pot fi personalizate și mai multe sarcini pot fi efectuate simultan.

bară de sarcini

O bară de sarcini este o interfață cu utilizatorul din fereastra aplicației de client Security Center, compusă din fila Ecran de pornire și lista de sarcini active. Bara de sarcini poate fi configurată să fie afișată pe orice margine a ferestrei aplicației.

ciclicitatea sarcinilor

O ciclicitate a sarcinilor este o caracteristică Security Desk care efectuează navighează automat prin toate sarcinile din lista de sarcini active în urma unui timp fix de așteptare.

spațiu de lucru pentru sarcini

Un spațiu de lucru pentru sarcini este o zonă din fereastra aplicației de client Security Center, rezervată pentru sarcina curentă. Spațiul de lucru este de obicei împărțit în următoarele panouri: tablou, panou de raportare și vizualizare zonă.

regulă de acces temporar

O regulă de acces temporar este o regulă de acces care are un timp de activare și de expirare. Regulile de acces temporar sunt adecvate pentru situațiile în care titularii de card permanenți au nevoie de acces temporar sau sezonier la zonele restricționate. Aceste reguli de acces sunt șterse automat la șapte zile după ce expiră, pentru a evita aglomerarea sistemului.

nivel de amenințare

Nivelul de amenințare este o procedură de gestionare de urgență pe asupra căruia un operator Security Desk poate acționa într-o zonă sau întregul sistem să gestioneze imediat o situație cu potențial periculos, cum ar fi un incendiu sau un schimb de focuri de armă.

fereastră

O fereastră este o fereastră individuală în cadrul tabloului, utilizată pentru a afișa o singură entitate. Entitatea afișată este de obicei înregistrarea video de pe o cameră, o hartă sau orice element de natură grafică. Aspectul ferestrei depinde de entitatea afișată.

ID fereastră

ID-ul ferestrei reprezintă numărul afișat în colțul din stânga sus al ferestrei. Acest număr identifică în mod unic fiecare fereastră din cadrul tabloului.

mod fereastră

Modul de fereastră reprezintă modul de operare principal al tabloului Security Desk care prezintă informațiile în ferestre separate.

model fereastră

Modelul de fereastră reprezintă dispunerea ferestrelor în cadrul tabloului.

plugin fereastră

Un plugin de fereastră reprezintă o componentă software care rulează în interiorul unei ferestre Security Desk. În mod implicit, acesta este reprezentat de o piesă de puzzle verde din vizualizarea zonei.

timp și prezență

Sarcina Timp și prezență reprezintă o sarcină de investigație care raportează persoana care s-a aflat în interiorul unei zone selectată și durata totală a șederii acesteia într-un interval de timp dat.

protecție cronometrată contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă

Protecția cronometrată contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă reprezintă o opțiune de protecție contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă. Când Security Center consideră că un titular de card se află deja într-o zonă, un eveniment de fraudă de identitate la sistemele cu cartelă este generat când titularul de card încearcă să acceseze din nou aceeași zonă în timpul întârzierii de timp definite în Depășire timp prezență. Când expiră întârzierea de timp, titularul de card poate să treacă din nou prin zonă fără să genereze un eveniment de fraudă de identitate la sistemele cu cartelă.

cronologie

O cronologie reprezintă o ilustrare grafică a unei secvențe video, care afișează unde se regăsesc în timp mișcarea și marcajele. Miniaturile pot fi de asemenea adăugate la cronologie, pentru a ajuta utilizatorul să selecteze segmentul de interes.

orar crepuscular

Un orar crepuscular reprezintă o entitate de orar care acceptă atât acoperirea pe timp de zi, cât și pe cea pe timp de noapte. Un orar crepuscular nu poate fi utilizat în toate situațiile. Funcția principală a acestuia este de a controla comportamentele referitoare la înregistrările video.

unitate

O unitate reprezintă un dispozitiv hardware care comunică printr-o rețea IP care poate fi controlată direct de un rol Security Center. Facem diferența între patru tipuri de unități în Security Center:
 • Unități de control al accesului, administrate de rolul Access Manager
 • Unități video, administrate de rolul de arhivator
 • Unități ALPR, administrate de rolul de manager ALPR
 • Unități de detectare a intruziunii, administrate de rolul de manager al intruziunii

instrument de descoperire a unității

Începând cu Security Center 5.4 GA, instrumentul de descoperire a unității a fost înlocuit de instrumentul de înregistrare a unității.

înlocuire unitate

Înlocuirea unității este un instrument pe care îl puteți utiliza pentru a înlocui un dispozitiv hardware defectat cu unul compatibil, asigurând totodată faptul că datele asociate cu vechea unitate sunt transferate pe cea nouă. Pentru o unitate de control al accesului, configurarea vechii unități este copiată pe noua unitate. Pentru o unitate video, arhiva înregistrărilor video asociată cu vechea unitate este acum asociată cu noua unitate, dar configurarea unității nu este copiată.

orar de deblocare

Un orar de deblocare definește perioadele de timp în care este acordat accesul liber printr-un punct de acces (latura ușii sau nivelul liftului).

citire neconcordată

O citire neconcordată este o citire MLPI a numerelor de înmatriculare care nu a fost angajată într-un inventar.

utilizator

Un utilizator este o entitate care identifică o persoană care utilizează aplicațiile Security Center și definește drepturile și privilegiile pe care o persoană le are la nivelul sistemului. Utilizatorii pot fi creați manual sau pot fi importați dintr-un Active Directory.

grup de utilizatori

Un grup de utilizatori este o entitate care definește un grup de utilizatori care împărtășesc proprietăți și drepturi comune. Când devine un membru al unui grup, un utilizator moștenește automat toate prioritățile grupului. Un utilizator poate fi membru în mai multe grupuri de utilizatori. Grupurile de utilizatori pot fi și imbricate.

nivel de utilizator (Security Center)

Un nivel de utilizator reprezintă o valoare numerică alocată utilizatorilor pentru a restricționa capacitatea acestora de a efectua anumite operații, precum sp controleze o cameră PTZ, să vizualizeze fluxul video de la o cameră sau să rămână conectați când este setat un nivel de amenințare. Nivelul 1 ete cel mai înalt nivel de utilizator, cu cele mai multe drepturi.

cheie de validare

O cheie de validare reprezintă un număr de serie care identifică în mod unic un computer care trebuie furnizat pentru a obține cheia licenței.

Analiză video

Analiza video reprezintă tehnologia software care este utilizată pentru a analiza înregistrarea video pentru anumite informații despre conținutul său. Printre exemplele de analize video se numără contorizarea numărului de persoane care depășesc o linie, detectarea obiectelor nesupravegheate sau direcția în care merg sau aleargă oamenii.

arhiva înregistrărilor video

O arhivă a înregistrărilor video reprezintă o colecție de fluxuri video, audio și de metadate, administrate de un rol de arhivator sau de arhivator auxiliar. Aceste colecții sunt catalogate în baza de date a arhivei care include evenimentele de cameră interconectate cu înregistrările.

decodorul înregistrărilor video

Un decodor al înregistrărilor video este un dispozitiv care convertește un flux video digital în semnale analogice (NTSC sau PAL) de afișat pe un monitor analogic. Decodorul înregistrărilor video reprezintă unul dintre numeroasele dispozitive care se regăsesc pe o unitate de decodificare a înregistrărilor video.

codificatorul înregistrărilor video (Security Center)

Un codificator al înregistrărilor video reprezintă un dispozitiv care convertește o sursă video analogică într-un format digital, utilizând un algoritm de compresie standard, cum ar fi H.264, MPEG-4, MPEG-2 sau M-JPEG. Codificatorul înregistrărilor video reprezintă unul dintre numeroasele dispozitive care se regăsesc într-o unitate de codificare a înregistrărilor video.

fișier video

Un fișier video este un fișier creat printr-un rol de arhivare (arhivator sau arhivator auxiliar) pentru a stoca înregistrarea video arhivată. Extensia fișierului este G64 sau G64x. Aveți nevoie de Security Desk sau de Genetec™ Video Player pentru a vizualiza fișierele video.

explorator fișiere video

Exploratorul de fișiere video este o sarcină de investigație pe care o puteți utiliza pentru a naviga prin sistemul de fișiere pentru fișiere video (G64 și G64x) și pentru a reda, converti în ASF și verifica autenticitatea acestor fișiere.

secvență video

O secvență video reprezintă orice flux video înregistrat de o anumită durată.

flux video

Un flux video reprezintă o entitate care reprezintă o configurare de o anumită calitate a înregistrării video (formatul de date, rezoluția imaginii, rata de biți, rata de cadre etc.) pe o cameră.

unitate video

O unitate video este o codificare a înregistrărilor video sau un dispozitiv de decodificare care este capabil(ă) să comunice printr-o rețea IP și poate să încorporeze unul sau mai multe codificatoare a înregistrărilor video. Aceste modele de codificare vârf de gamă includ și propriile capacități de înregistrare și analiză video. Camerele (IP sau analogice), codificatoarele înregistrărilor video și decodoarele înregistrărilor video, toate acestea sunt exemple de unități video. În Security Center, o unitate video se referă la o entitate care reprezintă un dispozitiv de codificare sau de decodare a înregistrărilor video.

zonă virtuală

O zonă virtuală este o entitate de zonă în care interconectarea I/O este realizată prin intermediul software-ului. Dispozitivele de intrare și de ieșire pot aparține unor unități diferite de tipuri diferite. O zonă virtuală este controlată de managerul de zonă și funcționează doar atunci când toate unitățile sunt online. Aceasta poate fi armată și dezarmată de la Security Desk.

detalii despre vizită

Sarcina Detalii despre vizită este o sarcină de investigație care raportează șederea (ora de check-in și de check-out) a vizitatorilor actuali și precedenți.

activități despre vizitator

Sarcina Activități despre vizitatoreste o sarcină de investigație care raportează activitățile despre vizitator (acces respins, prima persoană intrată, ultima persoană ieșită, încălcarea protecției contra fraudei de identitate la sistemele cu cartelă etc).

gestionare vizitator

Sarcina Gestionare vizitator este sarcina de operație pe care o puteți utilizat pentru a efectua check-in-ul, check-out-ul și pentru a modifica vizitatorii, precum și pentru a administra acreditările acestora, inclusiv cardurile temporare de înlocuire.

raportare vizuală

Raportarea vizuală reprezintă diagrame sau grafice dinamice în Security Desk care oferă informații în baza cărora puteți întreprinde acțiuni. Puteți să efectuați căutări și să investigați situații utilizând aceste rapoarte vizuale și accesibile utilizatorilor. Datele despre raportarea vizuală pot fi analizate pentru a ajuta la identificarea modelelor de activitate și pentru a îmbunătăți nivelul dvs. de înțelegere.

monitorizare vizuală

Monitorizarea vizuală reprezintă o caracteristică Security Center care vă permite să urmăriți o persoană în modul live sau de redare prin zonele unității dvs. care sunt monitorizate de camere.

port VSIP

Portul VSIP este numele portului dat portului de descoperire al unităților Verint. Un arhivator dat poate fi configurat să asculte mai multe porturi VSIP.

Ceas de gardă

Genetec™ Watchdog este un serviciu Security Center instalat împreună cu serviciul Genetec™ Server pe fiecare computer de server. Genetec™ Watchdog monitorizează serviciul Genetec™ Server și îl repornește dacă sunt detectate condiții anormale.

SDK pe bază de web

Rolul SDK pe bază de web expune metodele și obiectele SDK Security Center ca servicii web pentru a accepta dezvoltarea la nivelul mai multe platforme.

Web Client

Security Center Web Client este aplicația web care le oferă utilizatorilor acces la distanță la Security Center, astfel încât aceștia să poată monitoriza înregistrări video, să investigheze evenimente referitoare la diverse entități ale sistemului, să caute și să investigheze alarme și să gestioneze titulari de card, vizitatori și acreditări. Utilizatorii se pot conecta la clientul web de pe orice computer care are instalat un browser web acceptat.

Serviciu mapare web

Serviciul de mapare web (WMS) reprezintă un protocol standard pentru deservirea imaginilor de hărți cu referință geografică pe internet, care sunt generate de un server de hărți utilizând datele dintr-o bază de date GIS.

Serviciu mapare web (WMS)

Acronym: WMS

imagistica roților

Imagistica roților reprezintă o tehnologie virtuală de conturare a anvelopelor care realizează imagini cu roțile vehiculelor pentru a demonstra faptu că acestea au fost mutate între două citiri ale numerelor de înmatriculare.

widget

Un widget este o componentă a interfeței grafice cu utilizatorul (GUI) cu care interacționează utilizatorul.

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation (WCF) este o arhitectură de comunicații utilizată pentru a le permite să comunice aplicațiilor de pe una sau mai multe mașini conectate printr-o rețea. Genetec Patroller™ utilizează WCF pentru a comunica wireless cu Security Center.

Windows Communication Foundation (WCF)

Acronym: WCF

zonă

O zonă este o entitate care monitorizează o serie de intrări și declanșează evenimente pe baza stărilor combinate ale acestora. Aceste evenimente pot fi utilizate pentru a controla releele de ieșire.

activități zonă

Sarcina Activități zonă este o sarcină de investigație care raportează activitățile aferente zonei (zonă armată, zonă dezarmată, blocare eliberată, blocare securizată etc.).

Manager de zonă

Rolul de manager de zonă administrează zonele virtuale și declanșează evenimente sau relee de ieșire pe baza intrărilor configurate pentru fiecare zonă. De asemenea, acesta jurnalizează evenimentele de zonă într-o bază de date pentru rapoarte despre activitatea din zonă.

ocupare zonă

Sarcina Ocupare zonă este o sarcină de investigație care raportează numărul de vehicule parcate într-o zonă de parcare selectată și procentul de ocupare.