Modul în care alarmele sunt afișate pe tabloul Security Desk - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Product
Security Center
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Version
5.11
Language
Română
Last updated
2022-12-05

Puteți să vizualizați alarmele active și anterioare de pe tabloul din sarcina Monitorizare alarmă, sarcina Raport de alarmă și sarcina Monitorizare.

În sarcina Monitorizare alarmă și sarcina Monitorizare, alarmele active sunt afișate automat pe tablou, astfel încât să puteți revizui detaliile despre alarmă și înregistrarea video asociată. În sarcina Raport de alarmă, toate înregistrările video asociate cu alarma sunt afișate în modul de redare. Redarea începe în momentul în care a fost declanșată alarma.

Alarmele sunt adesea entități compuse din cauză că sunt atașate la mai multe camere, uși sau zone și ar putea include stop-cadre. Pentru a afișa entitățile atașate simultan, trebuie să dezarhivați fereastra în care este afișată alarma.

Notă: Dacă alarma declanșată este atașată la o entitate (de exemplu, o ușă) care este interconectată cu camerele, atunci camerele interconectate sunt afișate mai întâi pe tablou, înainte de a fi atașate la entitate.

Următoarea figură prezintă o alarmă activă în fereastra unui tablou din sarcina Monitorizare alarmă.

A Sursa alarmei
B Marcaj temporal alarmă
C Vă permite să vizualizați simultan toate entitățile atașate
D Controale înregistrare video în fereastră
E Cronologie
F Nume alarmă
G Număr instanță alarmă
H Afișează procedura de alarmă, dacă este definită